Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/49

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

ex Dział 53

Pozostałe włókna roślinne, przędza papierowa i tkaniny z przędzy papiero­ wej; z wyjątkiem: Przędza z pozostałych włókien roślin­ nych; przędza papierowa

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z (7): – surowego jedwabiu lub odpadów jed­ wabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, – włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieuczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przę­ dzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

od 5306 do 5308

od 5309 do 5311

Tkaniny z pozostałych włókien roślin­ nych; tkaniny z przędzy papierowej: – Zawierające nitkę gumową – Pozostałe Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7) Wytwarzanie z (7): – przędzy z włókna kokosowego, – przędzy jutowej, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieuczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowa­ wczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kaland­ rowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tka­ niny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

od 5401 do 5406

Nici z włókien ciągłych chemicznych

Wytwarzanie z (7): – surowego jedwabiu lub odpadów jed­ wabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, – włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieuczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przę­ dzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

5407 i 5408

Tkaniny z przędzy z włókien ciągłych chemicznych: – Zawierające nitkę gumową – Pozostałe Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7) Wytwarzanie z (7): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieuczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – papieru lub

L 143/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowa­ wczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kaland­ rowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tka­ niny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu od 5501 do 5507 od 5508 do 5511 Włókna odcinkowe chemiczne Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Wytwarzanie z (7): – surowego jedwabiu lub odpadów jed­ wabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, – włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieuczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przę­ dzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

Przędza i nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych

od 5512 do 5516

Tkaniny z włókien odcinkowych che­ micznych: – Zawierające nitkę gumową – Pozostałe Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7) Wytwarzanie z (7): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieuczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – papieru lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowa­ wczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kaland­ rowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tka­ niny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 56

Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z (7): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

5602

Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany:

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.