Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 39

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 39

Strona 39 z 60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/51

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

– Filc igłowany

Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Jednakże: – włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402, – włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub – włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501, których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, – z włókien odcinkowych chemicznych wykonanych z kazeiny, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

5604

Nić gumowa lub sznurek, pokryte mate­ riałem włókienniczym; przędza włókien­ nicza oraz pasek i podobne materiały, objęte pozycją 5404 lub 5405, impreg­ nowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym:

– Nić gumowa lub sznurek, pokryte materiałem włókienniczym

Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem włó­ kienniczym

– Pozostałe

Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przę­ dzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

5605

Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub pas­ kiem, lub podobnym materiałem, obję­ tym pozycją 5404 lub 5405, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem

Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowa­ nych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

5606

Przędza rdzeniowa oraz pasek i podobne materiały rdzeniowe, objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa

Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowa­ nych do przędzenia, – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub – materiałów do wytwarzania papieru

L 143/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

Dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze: – Z filcu igłowanego Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Jednakże: – włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402, – włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub – włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501, których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przę­ dzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Wytwarzanie z (7): – przędzy z włókna kokosowego lub przędzy jutowej, – przędzy syntetycznej lub sztucznej, – włókien naturalnych, lub – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowa­ nych do przędzenia Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże

– Z innego rodzaju filcu

– Pozostałe

ex Dział 58

Tkaniny specjalne; tkaniny igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty; z wyjątkiem: – Łączone z nitką gumową – Pozostałe Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7) Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowa­ nych do przędzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowa­ wczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kaland­ rowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tka­ niny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5805

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet konfekcjonowane

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.