Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/53

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

5810

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z przędzy

5901

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub pod­ obnych; kalka techniczna płócienna; płótno zagruntowane malarskie; płótno klejone i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych: – Zawierające nie więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych – Pozostałe

5902

Wytwarzanie z przędzy Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Wytwarzanie z przędzy lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowa­ wczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kaland­ rowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tka­ niny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z przędzy (7)

5903

Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywem sztucznym, inne niż te objęte pozycją 5902

5904

Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet wyci­ nane do kształtu Pokrycia ścienne włókiennicze: – Impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi materiałami – Pozostałe

5905

Wytwarzanie z przędzy

Wytwarzanie z (7): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowa­ nych do przędzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowa­ wczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kaland­ rowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tka­ niny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

L 143/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

5906

Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902: – Tkaniny dziane lub szydełkowane Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowa­ nych do przędzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Wytwarzanie z materiałów chemicznych

– Pozostałe tkaniny wykonane z przędzy z syntetycznego włókna ciągłego, zawierające więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych – Pozostałe 5907 Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalo­ wane na dekoracje teatralne, tła studyjne (prospekty) i podobne

Wytwarzanie z przędzy Wytwarzanie z przędzy lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowa­ wczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kaland­ rowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tka­ niny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5908

Knoty tkane, plecione lub dziane, z mate­ riałów włókienniczych, do lamp, kuche­ nek, zapalniczek, świec i wyrobów podobnych; koszulki żarowe oraz dzia­ niny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane: – Koszulki żarowe, impregnowane – Pozostałe Wytwarzanie z dzianin workowych Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

od 5909 do 5911

Artykuły włókiennicze do celów tech­ nicznych: – Tarcze lub pierścienie polerskie inne niż z filcu objętego pozycją 5911 – Tkaniny z włókien syntetycznych, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub do innych zastoso­ wań technicznych, nawet sfilcowane, impregnowane lub powlekane i pokrywane w inny sposób, cylin­ dryczne lub ciągłe, z pojedynczą lub wielowątkową osnową lub tkaniny tkane na płasko z wieloma wątkami lub osnowami z pozycji 5911 Wytwarzanie z przędzy, odpadów tkanin lub szmat objętych pozycją 6310 Wytwarzanie z (7): – przędzy z włókna kokosowego, – następujących materiałów: – – przędzy politetrafluoroetylenu (8) – – przędzy wieloskładowej, z poliamidu, powleczonej, impregnowanej lub pokrytej żywicą fenolową – – przędzy z włókien syntetycznych z poliamidów aromatycznych uzys­ kanych poprzez polikondensację mfenylenodiaminy i kwasu izoftalo­ wego – – nici z politetrafluoroetylenu (8) – – przędzy z syntetycznych włókien przędnych z polifenylenu tereftala­ midu, – – przędzy z włókna szklanego, pokrytej żywicą fenolową i wzbogacanej przędzą akrylową (8) – – włókna kopoliestru z poliestru, żywicy kwasu tereftalowego, 1,4-cykloheksanedynktanolu i kwasu izoftalowego,

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.