Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 41

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 41

Strona 41 z 60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/55

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

– – włókien naturalnych, – – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, lub – – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej – Pozostałe Wytwarzanie z (7): – przędzy z włókna kokosowego, – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowa­ nych do przędzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowa­ nych do przędzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Dział 60

Tkaniny dziane lub szydełkowane

Dział 61

Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin: – Uzyskane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch lub więcej kawałków dzianiny, która została wykrojona do kształtu lub uzyskane bezpośrednio w kształcie – Pozostałe Wytwarzanie z przędzy (7) (9)

Wytwarzanie z (7): – włókien naturalnych, – odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych, ani w żaden inny sposób nieprzygotowa­ nych do przędzenia, lub – materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Wytwarzanie z przędzy (7) (9)

ex Dział 62

Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin; z wyjątkiem: Odzież damska, dziewczęca i niemowlęca oraz inne konfekcjonowane dodatki odzieżowe dla niemowląt, haftowane

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211

Wytwarzanie z przędzy (9) lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9) Wytwarzanie z przędzy (9) lub Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (7)

ex 6210 i ex 6216

Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru

6213 i 6214

Chusteczki do nosa, szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły: – Haftowane Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (7) (9) lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9)

L 143/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

– Pozostałe

Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy (7) (9) lub Wykańczanie poprzez drukowanie połą­ czone przynajmniej z dwoma czynnoś­ ciami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszcze­ nie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, repero­ wanie i robienie węzełków), pod warun­ kiem że wartość użytych nie zadrukowanych towarów objętych pozy­ cjami 6213 i 6214 nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

6217

Pozostałe konfekcjonowane dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212: – Haftowane Wytwarzanie z przędzy (9) lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9) Wytwarzanie z przędzy (9) lub Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (9) Wytwarzanie: – z materiałów objętych dowolną pozy­ cją inną niż pozycja danego produktu, i – w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z przędzy (9) Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

– Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestru

– Wycięte wkładki do kołnierzy i man­ kietów

– Pozostałe ex Dział 63 Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty; z wyjątkiem: Koce, pledy, bielizna pościelowa itp.; zasłony itp.; inne artykuły wyposażenia wnętrz: – Z filcu lub włókniny

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.