Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 43

Tytuł:

Decyzja nr 1/2009 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Republiką Turecką w sprawie handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca protokół 1 do Umowy

Data ogłoszenia:2009-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 43

Strona 43 z 60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/59

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

7013

Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toale­ towych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny exworks produktu lub Ręczne dekorowanie (z wyjątkiem dru­ kowania sitodrukiem) przedmiotów szklanych ustnie dmuchanych, pod warunkiem że wartość dmuchanego ust­ nie przedmiotu ze szkła nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 7019

Wyroby (inne niż przędza) z włókien szklanych

Wytwarzanie z: – niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici szklanych ciętych, lub – waty szklanej

ex Dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 7101

Perły naturalne lub hodowlane, sorto­ wane i tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 7102, ex 7103 i ex 7104

Obrobione kamienie szlachetne lub pół­ szlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone)

Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych i półszlachetnych

7106, 7108 i 7110

Metale szlachetne:

– W stanie surowym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 7106, 7108 i 7110 lub Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 lub Wytwarzanie stopów metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi

– W stanie półproduktu lub w proszku

Wytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym

ex 7107, ex 7109 i ex 7111

Metale platerowane metalem szlachet­ nym, półwyroby

Wytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi nieobrobionymi

7116

Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycz­ nych lub odtworzonych)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

L 143/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2009

(1)

(2)

(3)

lub

(4)

7117

Sztuczna biżuteria

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Wytwarzanie z części metali nieszlachet­ nych, nieplaterowanych, niepokrytych metalami szlachetnymi, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 72

Żeliwo i stal; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204 lub 7205 Wytwarzanie z żelaza lub stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7206 Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7207 Wytwarzanie z żelaza lub stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7218 Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7218 Wytwarzanie ze stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7206, 7218 lub 7224

7207

Półprodukty z żeliwa lub ze stali niesto­ powej

od 7208 do 7216

Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej

7217

ex 7218, od 7219 do 7222 7223

Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej Drut ze stali nierdzewnej

ex 7224, od 7225 do 7228

Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałych stali stopowych, sztaby i pręty drążone nadające się do celów wiertniczych, ze stali stopowej lub niestopowej Drut z pozostałej stali stopowej

7229

Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7224

ex Dział 73

Artykuły z żeliwa lub stali; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206 Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206

ex 7301

Ścianka szczelna

7302

Elementy konstrukcyjne torów kolejo­ wych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrot­ nicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali

7304, 7305 i 7306

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7206, 7207, 7218 lub 7224

6.6.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 143 POZ 1 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.