Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 147 POZ 44

Tytuł:

Protokół o sprostowaniu do Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Lugano dnia 30 października 2007 r.(  Dz.U. L 339 z 21.12.2007)

Data ogłoszenia:2009-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 147 POZ 44

L 147/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2009

SPROSTOWANIA

Protokół o  sprostowaniu do Konwencji o  jurysdykcji  i  uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w  Lugano dnia 30  października  2007  r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L  339 z  dnia  21  grudnia  2007  r.) Następujące sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu, podpisanego w Bernie dnia 24 mar­ ca 2009 r. przez Federalny Departament Spraw Zagranicznych Konfederacji Szwajcarskiej, będący depozytariuszem. Strona 37, załącznik IV, tiret czternaste: zamiast: powinno być: „— w Norwegii: środek zaskarżenia wnoszony do »Høyesteretts Ankeutvalg« lub »Høyesterett«,”, „— w Norwegii: środek zaskarżenia wnoszony do »Høyesterett«,”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 147 POZ 44 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L147 - 5 z 200910.6.2009

    Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

  • Dz. U. L147 - 1 z 200910.6.2009

    Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.