Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 177 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i jednego zastępcy członka z Belgii

Data ogłoszenia:2009-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 177 POZ 4

L 177/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2009

DECYZJA RADY z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i jednego zastępcy członka z Belgii (2009/526/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a) na stanowisko członków: — Geert BOURGEOIS, (zmiana mandatu), Vlaams Volksvertegenwoordiger

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając wniosek rządu Belgii,

— Luc VAN DEN BRANDE, Voorzitter Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (zmiana mandatu), — Gilbert BOSSUYT, burgemeester Menen (zmiana manda­ tu), — Patrick LACHAERT, gemeenteraadslid Merelbeke (zmiana mandatu); oraz b) na stanowisko zastępcy członka:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).

(2)

Cztery stanowiska członków Komitetu Regionów zwol­ niły się w związku z wygaśnięciem mandatów Geerta BOURGEOIS, Luca VAN DEN BRANDEGO, Patricka LACHA­ ERTA i Gilberta BOSSUYTA. Jedno stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Marca VAN DEN ABEELENA,

— Marc VAN DEN ABEELEN, burgemeester van Aartselaar (zmiana mandatu). Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 30 czerwca 2009 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2009 r. Artykuł 1 Następujące osoby zostają mianowane w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.: W imieniu Rady

A. BORG

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 177 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 7 z 20098.7.2009

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dz. U. L177 - 5 z 20098.7.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 7 lipca 2009 r. dotyczące bezpiecznego i skutecznego systemu przekazywania dokumentów i informacji w związku z przepisami dyrektywy Rady 2006/117/Euratom

 • Dz. U. L177 - 3 z 20098.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L177 - 1 z 20098.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.