Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 177 POZ 7

Tytuł:

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych

Data ogłoszenia:2009-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 177 POZ 7

8.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/7

UMOWY

RADA

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie prekursorów narkotykowych i substancji często wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych (1) wejdzie w życie w dniu 11 lipca 2009 r., po wypełnieniu – w dniu 12 maja 2009 r. – procedur przewidzianych w art. 12 tej umowy.

(1) Dz.U. L 56 z 28.2.2009, s. 8.

Informacja dotycząca stosowania przez Wspólnotę Europejską i Konfederację Szwajcarską Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, na mocy art. 44 ust. 3 tej umowy Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe (1), którą Rada postanowiła zawrzeć dnia 18 grudnia 2008 r. (2), ma zastosowanie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską na mocy art. 44 ust. 3 tej umowy od dnia 8 kwietnia 2009 r.

(1) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 8. (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 6.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 177 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 5 z 20098.7.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 7 lipca 2009 r. dotyczące bezpiecznego i skutecznego systemu przekazywania dokumentów i informacji w związku z przepisami dyrektywy Rady 2006/117/Euratom

 • Dz. U. L177 - 4 z 20098.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i jednego zastępcy członka z Belgii

 • Dz. U. L177 - 3 z 20098.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego członka ze Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L177 - 1 z 20098.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 587/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.