Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5335) (1)

Data ogłoszenia:2009-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 19

9.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5335)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/530/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

(3)

z prawem wspólnotowym. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie przejściowym. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

W decyzji Komisji 2007/716/WE (2) ustanawia się środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii, przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 (3) i (WE) nr 853/2004 (4) Parlamentu Europejskiego i Rady. Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach przechodzących transformację. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu bułgarskiego niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zaprzestały działalności lub zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne

Załącznik do decyzji 2007/716/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(2)

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

395 289 139 139

z z z z

30.12.1989, s. 13. 7.11.2007, s. 14. 30.4.2004, s. 1. 30.4.2004, s. 55.

L 178/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2009

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2007/716/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się pozycje dotyczące zakładów przetwórstwa mięsnego w brzmieniu:

Nr

Numer weterynaryjny

Nazwa zakładu

Miasto/ulica lub wieś/region

„4. 5. 6. 39. 51. 57. 83. 92. 108. 115. 170. 184. 199. 209. 210. 212. 220. 243. 258. 264. 276. 278. 279.

BG 0101010 BG 0201008 BG 0201010 BG 1101014 BG 1601015 BG 1801009 BG 2701005 BG 0202007 BG 0702007 BG 1302001 BG 1505014 BG 2005018 BG 2605002 BG 0104015 BG 0104016 BG 0204012 BG 0304029 BG 0704011 BG 1204001 BG 1304001 BG 1504014 BG 1604001 BG 1604008

ET „Kostadin Hadzhimargaritov — KOM-H -Antoniy Hadzhimargaritov“ ET „Sevikon“ ET „Dinadeks DN-76“ Koop. „Doverie“ „Komso“ OOD ET „SELVEN — Stefan Stanchev“ ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“ „Dimovi“ OOD „TIP-INVEST“ OOD „Dekada“ OOD ET „Valborgen-Valentin Genov“ TD „PIGI 2001“ OOD ET „Kolyo Mitev“ „Merkez“ OOD ET „Veselina Keryanova“ ET „Dimo G. Dimov“ ET „EMDI-Emil Dimitrov“ ET „Stiv-Stefan Mihaylov“ ET „Kariana-Milan Yosifov“ „Boreks“ OOD „Pleven-Mes“ OOD „Triumvirat impeks“ EOOD „Alkok-3“ OOD

gr. Petrich Mestnost „Byalata cheshma“ gr. Burgas ul. „Knyaz Boris I“ 89A gr. Burgas ul. „Industrialna“ 1 s. Lesidren obl. Loveshka s. Tsalapitsa severen stopanski dvor s. Ryahovo gr. Veliki Preslav Promishlena zona gr. Burgas ul. „Yanko Komitov“ 22 gr. Gabrovo kv. „Boykata“ 6 s. Zvanichevo gr. Pleven bul. „Ruse“ № 85 gr. Sliven bul. „Hadzhi Dimitar“ 41 gr. Dimitrovgrad ul. „Brigadirska“ 49 gr. Gotze Delchev s. Musomishta s. Chernomorets s. Yarebichna obl. Varna gr. Sevlievo ul. „Sennishko shoes“ s. Erden obsht. Boychinovtsi s. Malo Konare obl. Pazardzhik s. Yasen obsht. Pleven gr. Asenovgrad ul. „Vasil Petleshkov“ 2 gr. Plovp kv. Proslav ul „Klokotnitsa“ 29

9.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/21

284. 297. 310. 318. 329.

BG 1604020 BG 1604044 BG 2004010 BG 2204012 BG 2204067

„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD „Meskom-Popov“ OOD „Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD ET „Tsvetanka Zagorska“ „Ekobim“ OOD

gr. Sadovo industrialna zona gr. Plovp ul. „Komatevsko shose“ 174 gr. Nova Zagora ul. „Preslavska“ 48 gr. Sofia ul. „Sarantsi“ 18 gr. Sofia kv. Suhodol „partsel“ 513”

2) skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów mleczarskich:

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„18. 21. 67. 193.

BG 1612017 BG 1612035 0212013 2812010

„Snep-grup OOD“ ET „Vi Ay Pi“ ET „Marsi-Mincho Bakalov“ ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Rakovski ul. „Mihail Dobromirov“ 1 gr. Krichim obsht. Krichim gr. Burgas ul. „Baykal“ 9 gr. Yambol ul. „Yambolen“ 13”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 25 z 20099.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 139 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, s. 14)

 • Dz. U. L178 - 22 z 20099.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 139 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, s. 75)

 • Dz. U. L178 - 17 z 20099.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/820/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5310)

 • Dz. U. L178 - 16 z 20099.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L178 - 14 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L178 - 12 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L178 - 10 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L178 - 9 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 26 czerwca do dnia 3 lipca 2009 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L178 - 8 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 26 czerwca 2009 r. do dnia 3 lipca 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L178 - 3 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 3 lipca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L178 - 1 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.