Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 22

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 139 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, s. 75)

Data ogłoszenia:2009-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 22

Strona 1 z 2
L 178/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

9.7.2009

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, s. 75) 1. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: „ubojnia”,

powinno być: „rzeźnia”. 2. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: „mukowiscydoza”,

powinno być: „wągrzyca”. 3. W załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: „zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka”,

powinno być: „zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych”. 4. Strona 79, art. 5 ust. 2: zamiast: „(…) ze zwierząt domowych kopytnych, zwierząt dzikich – ssaków utrzymywanych przez człowieka innych niż zajęczaki (…)”,

powinno być: „(…) ze zwierząt gospodarskich kopytnych, zwierząt dzikich – ssaków utrzymywanych w warunkach fermowych innych niż zajęczaki (…)”. 5. Strona 83, art. 15 ust. 2 lit. b) ppkt i) tiret trzecie: zamiast: „(…) że jest on spełnia wymagania wspólnotowe,”,

powinno być: „(…) że spełnia on wymagania wspólnotowe,”. 6. Strona 85, art. 18 pkt 10: zamiast: „10) warunków, na jakich gospodarstwa mogą otrzymać certyfikacje jako oficjalnie wolne od cysticercus lub trichinae;”,

powinno być: „10) warunków, na jakich gospodarstwa i regiony mogą zostać uznane za urzędowo wolne od cysticercus lub trichinae;”. 7. Strona 88, załącznik I, sekcja I rozdział II lit. B pkt 4: zamiast: „(…) poza ubojnią, oraz uboju upolowanej zwierzyny łownej, urzędowy lekarz weterynarii w ubojni lub w zakładach przetwórstwa dziczyzny bada oświadczenie towarzyszące ciału zwierzęcia (…)”,

powinno być: „(…) poza rzeźnią oraz w przypadku odstrzelonej zwierzyny łownej, urzędowy lekarz weterynarii w rzeźni lub w zakładach przetwórstwa dziczyzny sprawdza oświadczenie towarzyszące tuszy zwie­ rzęcia (…)”. 8. Strona 88, załącznik I, sekcja I rozdział II lit. D pkt 2 lit. b) ppkt iv): zamiast: „(…) mięsa za nadające się do spożycia przez ludzi (…)”,

powinno być: „(…) mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi (…)”. 9. Strona 89, załącznik I, sekcja I rozdział II lit. D pkt 5: zamiast: „(…) zostanie zwolniona do spożycia przez ludzi.”,

powinno być: „(…) zostanie uznana za zdatną do spożycia przez ludzi.”.

9.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/23

10. Strona 89, załącznik I, sekcja I rozdział III pkt 2 lit. a): zamiast: „(…) zwierząt (gospodarskich kopytnych, dzikich ssaków utrzymywanych przez człowieka innych niż zajęczaki (…)”,

powinno być: „(…) zwierząt (gospodarskich kopytnych, dzikich ssaków utrzymywanych w warunkach fermowych innych niż zajęczaki (…)”. 11. Strona 89, załącznik I, sekcja I rozdział III pkt 2 lit. b): zamiast: „(…) tusze są rozbierane na półtusze lub ćwierci bądź półtusze rozbierane są na trzy części (…)”,

powinno być: „(…) tusze są dzielone na półtusze lub ćwierci bądź półtusze dzielone są na trzy części (…)”. 12. Strona 90, załącznik I, sekcja I rozdział III pkt 5: zamiast: „Kolory stosowane przy znakowaniu (…)”,

powinno być: „Tusze stosowane przy znakowaniu (…)”. 13. Strona 90, załącznik I, sekcja II rozdział I pkt 2 lit. c): zamiast: „(…) były wyhodowane w innym (…)”,

powinno być: „(…) były utrzymywane w innym (…)”. 14. Strona 92, załącznik I, sekcja II rozdział V pkt 1: zamiast: „(…) za nienadające się do spożycia (…)”,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 25 z 20099.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 139 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, s. 14)

 • Dz. U. L178 - 19 z 20099.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5335) (1)

 • Dz. U. L178 - 17 z 20099.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/820/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5310)

 • Dz. U. L178 - 16 z 20099.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L178 - 14 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L178 - 12 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L178 - 10 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L178 - 9 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 26 czerwca do dnia 3 lipca 2009 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L178 - 8 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 26 czerwca 2009 r. do dnia 3 lipca 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L178 - 3 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 3 lipca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L178 - 1 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.