Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 25

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 139 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, s. 14)

Data ogłoszenia:2009-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 25

Strona 1 z 13
9.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/25

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, s. 14) 1. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „wnętrzności”, „narządy wewnętrzne”.

2. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „hodowlane zwierzęta nieparzystokopytne”, „zwierzęta gospodarskie nieparzystokopytne”.

3. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „hodowlane zwierzęta kopytne”, „zwierzęta gospodarskie kopytne”.

4. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „właściwa władza”, „właściwy organ”.

5. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „ubojnia”, „rzeźnia”.

6. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „zakład obróbki zwierząt łownych”, „zakład przetwórstwa dziczyzny”.

7. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „zakład obróbki zwierzyny łownej”, „zakład przetwórstwa dziczyzny”.

8. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „hodowlane ptaki bezgrzebieniowe”, „ptaki bezgrzebieniowe utrzymywane w warunkach fermowych”.

9. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „produkty mleczarskie”, „produkty mleczne”.

10. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „produkty jajczarskie”, „produkty jajeczne”.

11. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „odkrwawianie” „wykrwawianie”.

12. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „urządzenia do środków dezynfekujących”, „urządzenia do dezynfekcji narzędzi”.

L 178/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2009

13. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „reakcja na testy”, „reakcja w testach”.

14. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „zgłoszone jako niezdatne / zdatne do spożycia”, „uznane za niezdatne/zdatne do spożycia”.

15. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „jajo w stanie płynnym”, „płynna masa jajowa”.

16. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „pomieszczenie towarowe”, „pomieszczenie magazynowe”.

17. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „odłączanie tuszy od kości”, „oddzielanie kości od tuszy”.

18. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych w zdaniu lub w wyrażeniu: zamiast: powinno być: „oddzielanie tuszy od kości”, „oddzielanie kości od tuszy”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 178 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 22 z 20099.7.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 139 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 45, s. 75)

 • Dz. U. L178 - 19 z 20099.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5335) (1)

 • Dz. U. L178 - 17 z 20099.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/820/WE w odniesieniu do przedłużenia tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia ustalonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Suazi w odniesieniu do przędzy rdzeniowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5310)

 • Dz. U. L178 - 16 z 20099.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L178 - 14 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L178 - 12 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do wykazu statków dokonujących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na północnym Atlantyku

 • Dz. U. L178 - 10 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L178 - 9 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 26 czerwca do dnia 3 lipca 2009 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L178 - 8 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz złożonych w okresie od dnia 26 czerwca 2009 r. do dnia 3 lipca 2009 r. w odniesieniu do podkontyngentu III w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1067/2008 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dz. U. L178 - 3 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 3 lipca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L178 - 1 z 20099.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.