Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 20 POZ 15

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2009-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 20 POZ 15

23.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/15

Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1 (2009/35/WE)

L 20/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2009

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Budżet 2008 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

SUBWENCJE KOMISJI WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ Tytuł 2 — Ogółem

5 157 500 5 157 500

33 000 33 000

5 190 500 5 190 500

9

DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m.

OGÓŁEM

5 157 500

33 000

5 190 500

23.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/17

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 12 Treść Środki 2008 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

WYDATKI NA PERSONEL WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU Tytuł 1 — Ogółem 25 000 3 222 000 33 000 33 000 58 000 3 255 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE Tytuł 2 — Ogółem 1 432 500 1 432 500

3

WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 503 000 503 000

OGÓŁEM

5 157 500

33 000

5 190 500

L 20/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2009

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

Plan zatrudnienia

Stanowiska stałe 2008 2007 2006 2008 Stanowiska czasowe 2007 2006

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Ogółem AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Ogółem AST Ogółem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — 1 — — 2 1 — — 3 3 6 16 — — — — — — 2 — 5 — — 7 23

— — 1 1 1 2 3 — 3 1 13 6 31 — — — — — 1 2 4 2 — — 9 40

— — 1 — — 1 3 — 2 1 5 3 16 — — — — — 1 3 — 3 — — 7 23

23.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 20/19

AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania Stanowiska pracowników kontraktowych 2008 2007

FGIV FGIII FGII FGI Ogółem FG

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

6 5 10 — 21

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych 2008

9 7 5 — 21

2007

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Ogółem AD Ogółem FG + AD

— — — — — — — — — — — — — 21

— — — — — — — — — — — — — 21

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 20 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L20 - 27 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 3

 • Dz. U. L20 - 21 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L20 - 9 z 200923.1.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L20 - 5 z 200923.1.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L20 - 1 z 200923.1.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L20 - 0 z 200923.1.2009

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.