Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 51

6.2.10.

Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Niemigające światło kontrolne o barwie zielonej.

6.2.11. 6.3.  6.3.1. 6.3.2.

Inne wymogi: brak. Światła kierunkowskazów Ilość: po dwa z każdej strony. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazów.

25.8.2009

6.3.3. 6.3.3.1.

PL Umiejscowienie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/15

W kierunku poprzecznym: W stosunku do przednich świateł kierunkowskazów muszą zostać spełnione jednocześnie następujące wymogi:

6.3.3.1.1.

6.3.3.1.1.1. minimalna odległość między powierzchniami świetlnymi musi wynosić 240 mm; 6.3.3.1.1.2. muszą być one usytuowane na zewnątrz pionowych wzdłużnych płaszczyzn, stycznych do zewnętrznych kra­ wędzi powierzchni świetlnych światła przedniego (świateł przednich). 6.3.3.1.1.3. Minimalna odległość między powierzchniami świetlnymi świateł kierunkowskazów a najbliższymi światłami mijania musi wynosić: — — — — 6.3.3.1.2. 75 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazu wynosi 90 cd, 40 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazu wynosi 175 cd, 20 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazu wynosi 250 cd, ≤ 20 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazu wynosi 400 cd.

Minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych tylnych świateł kierunkow­ skazów musi wynosić przynajmniej 180 mm. W pionie: minimalnie 350 mm i maksymalnie 1 200 mm powyżej nawierzchni. Wzdłuż: odległość — w kierunku przodu pojazdu — między płaszczyzną poprzeczną wyznaczającą najdalej do tyłu wysunięty element pojazdu a  środkiem odniesienia tylnych świateł kierunku jazdy nie może przekroczyć 300 mm. Widoczność geometryczna Kąty poziome: zob. dodatek 2. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest umieszczone na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.3.3.2. 6.3.3.3.

6.3.4. 

6.3.5. 

Ustawienie Światła kierunkowskazów mogą obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.3.6. 6.3.7. 6.3.8. 6.3.9. 

Mogą być zgrupowane z jednym lub z kilkoma światłami. Nie mogą być połączone z żadnym innym światłem. Nie mogą być zespolone z żadnym innym światłem. Połączenia elektryczne Światła kierunkowskazów muszą się włączać niezależnie od innych świateł. Wszystkie światła kierunkowska­ zów umieszczone z jednej strony pojazdu muszą się włączać i wyłączać za pomocą jednego przełącznika.

6.3.10. 

Wskaźnik kontrolny działania: opcjonalny. Może być to wskaźnik optyczny bądź akustyczny, albo jednocześnie optyczny i akustyczny. Wskaźnik optycz­ ny musi mieć postać zielonego migającego światła, widocznego we wszystkich normalnych warunkach eks­ ploatacji pojazdu. W  przypadku niewłaściwego funkcjonowania któregokolwiek kierunkowskazu wskaźnik musi gasnąć bądź świecić się, nie migając, albo też musi wykazywać znaczącą zmianę częstotliwości migania. Wskaźnik o charakterze wyłącznie akustycznym musi być wyraźnie słyszalny i musi spełniać te same wymogi funkcjonalne, co wskaźnik optyczny.

L 222/16

6.3.11. 

PL Inne wymogi

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Cechy wymienione poniżej muszą być sprawdzane w sytuacji, gdy prądnica/alternator dostarcza prąd tylko do tych obwodów, które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania silnika i urządzeń oświetleniowych. 6.3.11.1. Zadziałanie sygnalizacyjnego urządzenia świetlnego musi następować w  ciągu nie więcej niż jednej sekundy od chwili jego włączenia — przez zapalenie się światła oraz zgaśnięcie pierwszego ze świateł w ciągu nie wię­ cej niż półtorej sekundy. W przypadku wszystkich pojazdów, których światła kierunkowskazów są zasilane prądem stałym:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.