Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 51

6.4.10. 6.5.  6.5.1. 6.5.2. 6.5.3. 6.5.3.1.

— —

6.5.3.2. 6.5.3.3. 6.5.4. 

W pionie: minimalnie 350 mm i maksymalnie 1 200 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 80° w lewo i w prawo w przypadku występowania pojedynczego światła pozycyjnego; 80° na zewnątrz i 45° do wewnątrz w przypadku występowania dwóch świateł pozycyjnych. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.5.5.

Ustawienie: do przodu. Przednie światła pozycyjne mogą obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.5.6. 6.5.7. 6.5.8. 6.5.9.

Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem przednim. Mogą być zespolone z jakimkolwiek innym światłem przednim. Funkcjonalne połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Niemigające światło kontrolne barwy zielonej.

6.5.10.

Inne wymogi: brak.

L 222/18

6.6.  6.6.1. 6.6.2. 6.6.3.  6.6.3.1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tylne światła pozycyjne Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: w przypadku występowania jednego tylnego światła pozycyjnego jego środek od­ niesienia musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, a  w przypadku występowania dwóch tylnych świateł pozycyjnych ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płasz­ czyzny wzdłużnej pojazdu. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąt poziomy: 80° w lewo i w prawo w przypadku występowania pojedynczego światła pozycyjnego; 80° na zewnątrz i 45° do wewnątrz w przypadku występowania dwóch świateł pozycyjnych. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

25.8.2009

6.6.3.2. 6.6.3.3. 6.6.4. 

6.6.5. 6.6.6. 6.6.7. 6.6.8. 6.6.9.

Ustawienie: do tyłu. Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem tylnym. Mogą być zespolone ze światłami stopu lub ze szkłami odblaskowymi, innymi niż trójkątne, lub jednocześnie z jednymi i drugimi. Funkcjonalne połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Rolę tego wskaźnika może spełniać ten sam wskaźnik, w który są wyposażone, w stosownych przypadkach, przednie światła pozycyjne.

6.6.10. 6.7.  6.7.1. 6.7.2. 6.7.3.  6.7.3.1. 6.7.3.2. 6.7.3.3. 6.7.4. 

Inne wymogi: brak. Boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne Ilość z każdej strony: jedno lub dwa szkła klasy IA (1). Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: brak szczególnych specyfikacji. W pionie: minimalnie 300 mm i maksymalnie 900 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: tak, aby w normalnych warunkach urządzenie nie mogło być przesłonięte ani przez kierowcę czy pasażera, ani przez elementy ich ubioru. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 30o do przodu i do tyłu. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli szkło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

(1)  Zgodnie z klasyfikacją określoną w dyrektywie 76/757/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.