Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 51

25.8.2009

6.7.5.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ustawienie: oś odniesienia szkieł odblaskowych musi być prostopadła do podłużnej osi symetrii pojazdu i musi być skierowana na zewnątrz. Szkła przednie mogą obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

L 222/19

6.7.6. 6.8.  6.8.1. 6.8.2. 6.8.3. 6.8.3.1.

Mogą być zgrupowane z innymi urządzeniami sygnalizacyjnymi. Tylne szkła odblaskowe inne niż trójkątne Ilość: jedno szkło klasy IA (1). Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: środek odniesienia musi być usytuowany na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 900 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 30° w lewo i w prawo. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli szkło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.8.3.2. 6.8.3.3. 6.8.4. 

6.8.5. 6.8.6. 6.8.7. 

Ustawienie: do tyłu. Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem. Inne wymogi Powierzchnia świetlna szkła odblaskowego może posiadać części wspólne z jakimkolwiek innym światłem bar­ wy czerwonej, zamontowanym z tyłu pojazdu.

6.9.  6.9.1. 6.9.2. 6.9.3.

Szkła odblaskowe zamontowane w pedałach Każdy z pedałów motoroweru dwukołowego musi być wyposażony w dwa szkła odblaskowe. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Inne wymogi: Powierzchnia świetlna omawianych szkieł odblaskowych musi być wsunięta w głąb ich obudowy. Szkła od­ blaskowe muszą być tak zamontowane w  korpusie pedału, aby były wyraźnie widoczne zarówno od tyłu, jak i od przodu pojazdu. Oś odniesienia szkieł odblaskowych, których kształt musi być dostosowany do kształ­ tu korpusu pedału, musi być prostopadła do osi pedału. Obowiązek wyposażania pedałów pojazdów w szkła odblaskowe dotyczy tylko takich pedałów, które za pośrednictwem układu korbowego lub podobnego mogą zastępować silnik jako źródło napędu. Szkieł tych nie trzeba montować w pedałach uruchamiających pewne funkcje pojazdu lub służących jedynie za podpórki dla nóg kierowcy bądź pasażera.

6.10.  6.10.1. 6.10.2.

Przednie szkła odblaskowe inne niż trójkątne Ilość: jedno szkło klasy IA (1). Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji.

(1)  Zgodnie z klasyfikacją określoną w dyrektywie 76/757/EWG.

L 222/20

6.10.3. 

PL Umiejscowienie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

6.10.3.1.

W kierunku poprzecznym: środek odniesienia musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. W pionie: minimalnie 400 mm i maksymalnie 1 200 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 30° w lewo i w prawo. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli szkło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.10.3.2. 6.10.3.3. 6.10.4. 

6.10.5.

Ustawienie: do przodu. Przedmiotowe szkła odblaskowe mogą obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.10.6. 6.10.7. 6.11.  6.11.1.

Omawiane szkła odblaskowe mogą być zgrupowane z innym światłem lub światłami. Inne wymogi: brak. Światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną Ilość: jedno. Światło to może składać się z kilku elementów optycznych, przeznaczonych do oświetlania miejsca służącego do mocowania tablicy rejestracyjnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.