Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 51

6.11.2. 6.11.3. 6.11.3.1. 6.11.3.2. 6.11.3.3. 6.11.4. 6.11.5. 6.11.6. 6.11.7. 6.11.8. 6.11.9. 6.11.10.

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Umiejscowienie W kierunku poprzecznym W pionie W kierunku wzdłużnym Widoczność geometryczna Ustawienie

    

Takie, aby urządzenie oświetlało miejsce służące do mocowania tablicy rejestracyjnej.

Światło to może być zgrupowane z jednym lub z kilkoma światłami tylnymi. Światło to może być połączone z tylnym światłem pozycyjnym. Światło to nie może być zespolone z żadnym innym światłem. Funkcjonalne połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Jeżeli występuje, to jego funkcję powinien spełniać wskaźnik włączenia świateł pozycyjnych.

6.11.11.

Inne wymogi: brak.

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/21

Dodatek  1 Widoczność świateł barwy czerwonej przy obserwacji od przodu i świateł barwy białej przy obserwacji od tyłu (Zob. załącznik I pkt B.9 i niniejszy załącznik ppkt 6.3.11.4.2)

Rysunek 1

Rysunek 2

L 222/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Dodatek  2 Rysunek przedstawiający rozmieszczenie

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/23

Dodatek  3 Dokument informacyjny dotyczący instalacji urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej w  danym typie motoroweru dwukołowego (Załączany do wniosku o homologację WE części, w przypadku gdy wniosek taki jest składany oddzielnie od wniosku o homologację pojazdu)

Numer referencyjny (nadawany przez wnioskodawcę): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o homologację części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w danym typie motoroweru dwukołowego musi zawierać informacje określone w załączniku II do dyrektywy 2002/24/WE sekcja A punkty: 0.1, 0.2, 0.4–0.6, 8–8.4.

L 222/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Dodatek  4

Nazwa organu administracji

Świadectwo homologacji WE części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej w danym typie motoroweru dwukołowego WZÓR Raport nr . . . . . . . . . . . . . . . . . placówki technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . dotyczący . . . . . . . . . . . . . . . . . sporządzony dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr homologacji WE części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr rozszerzenia zakresu homologacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.

Marka (nazwa handlowa) pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................................................

2. 3.

Typ pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwa i adres producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................................................

4.

W stosownych przypadkach, nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................................................

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.