Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 51

5.

Obowiązkowe urządzenia oświetleniowe  i  sygnalizacji świetlnej zamontowane w  pojeździe przedstawionym do ba­ dań (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1. Światła mijania 5.2. Tylne światła pozycyjne 5.3. Boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne 5.4. Tylne szkła odblaskowe inne niż trójkątne 5.5. Szkła odblaskowe montowane w pedałach (2) 5.6. Światło(-a) stopu (3) 6. Opcjonalne urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej w pojeździe przedstawionym do badań (1):

6.1. Światła drogowe: tak/nie (*) 6.2. Kierunkowskazy: tak/nie (*) 6.3. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną: tak/nie (*) 6.4. Przednie światła pozycyjne: tak/nie (*) 6.5. Przednie szkło odblaskowe inne niż trójkątne: tak/nie (*) 7. Warianty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................................................

25.8.2009

8. 9.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/25

Pojazd przedstawiono do homologacji WE części dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (data) Wniosek o homologację WE rozpatrzono pozytywnie/negatywnie (*)

10. Miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Niepotrzebne skreślić. (1) Na oddzielnym arkuszu należy podać prawidłowo zidentyfikowane typy każdego urządzenia spełniającego wymogi dotyczące montażu, przewidziane w niniejszym załączniku. (2) Tylko dla motorowerów dwukołowych wyposażonych w pedały. (3) Z wyjątkiem motorowerów objętych zwolnieniem — takim, jak zwolnienie przewidziane w pkt B 14 załącznika I.

L 222/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

ZAŁĄCZNIK  III WYMOGI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO MOTOROWERÓW TRZYKOŁOWYCH  I  LEKKICH POJAZDÓW CZTEROKOŁOWYCH

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3. 4. 5.

Wszystkie motorowery trzykołowe muszą być wyposażone w następujące urządzenia oświetleniowe i sygna­ lizacji świetlnej: światło mijania; przednie światło pozycyjne; tylne światło pozycyjne; tylne szkła odblaskowe inne niż trójkątne; szkła odblaskowe w pedałach, tylko jeżeli trzykołowe motorowery są wyposażone w pedały; światło stopu; światła kierunkowskazów w przypadku wszystkich motorowerów trzykołowych z zamkniętym nadwoziem. Ponadto wszystkie motorowery trzykołowe mogą być wyposażone w  następujące urządzenia oświetlenio­ we i sygnalizacji świetlnej: światło drogowe; światła kierunkowskazów w przypadku wszystkich motorowerów trzykołowych bez zamkniętego nadwozia; światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną; boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne; przednie światło przeciwmgielne; tylne światło przeciwmgielne; światło cofania; światła awaryjne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.