Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 51

6.1.10.

Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy. Niemigające światło kontrolne o barwie niebieskiej.

6.2. 6.2.1.

Światła mijania Ilość: jedno lub dwa. W przypadku motorowerów trzykołowych, których maksymalna szerokość przekracza 1 300 mm, obowiąz­ kowe są dwa światła mijania.

L 222/28

6.2.2. 6.2.3. 6.2.3.1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — niezależne światło mijania może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego światła przednie­ go: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia światła mijania musi znaj­ dować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, światło mijania zespolone z innym światłem przednim musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli jednak pojazd jest wyposa­ żony w niezależne światło drogowe umieszczone na wysokości światła mijania, to środki odniesienia obu tych świateł muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, dwa światła mijania, z których jedno albo oba jest/są zespolone z innym światłem przednim, muszą być zamontowane w  taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środkowej płasz­ czyzny wzdłużnej pojazdu.

25.8.2009

W przypadku pojazdu z dwoma światłami drogowymi: — — krawędzie powierzchni świetlnej położone w najdalszej odległości od środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu nie mogą być położone w odległości większej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych musi wynosić 500 mm. Odległość ta może zostać skrócona do 400 mm, jeżeli maksymalna szerokość pojazdu wynosi mniej niż 1 300 mm.

6.2.3.2. 6.2.3.3.

W pionie: minimalnie 500 mm i maksymalnie 1 200 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emi­ towanego przez urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni po­ jazdu bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy. Widoczność geometryczna Określona kątami α i β, podanymi w załączniku I pkt A.10: α = 15° w górę i 10° w dół; β = 45° w lewο i w prawο w przypadku występowania tylko jednego światła mijania; 45° na zewnątrz i 10° do wewnątrz w przypadku występowania dwóch świateł mijania.

6.2.4. 

6.2.5.

Ustawienie: w kierunku przodu pojazdu. Może obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 6.2.9. 

Może być zgrupowane ze światłem drogowym i z przednim światłem pozycyjnym. Nie może być połączone z żadnym innym światłem. Może być zespolone ze światłem drogowym i z przednim światłem pozycyjnym. Połączenia elektryczne Przełącznik włączający i wyłączający światła mijania musi jednocześnie ze światłami mijania wyłączać wszyst­ kie światła drogowe, podczas gdy światła mijania mogą świecić się jednocześnie ze światłami drogowymi.

6.2.10.

Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Niemigające światło kontrolne o barwie zielonej.

6.2.11.

Inne wymogi: brak.

25.8.2009

6.3.  6.3.1. 6.3.2. 6.3.3.  6.3.3.1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Światła kierunkowskazów Ilość: po dwa z każdej strony. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.