Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 51

Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — krawędzie powierzchni świetlnej położone w najdalszej odległości od środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu nie mogą być położone w odległości większej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych musi wynosić 500 mm, minimalna odległość między powierzchniami świetlnymi najbliższych świateł kierunkowskazów a  po­ wierzchniami świetlnymi świateł mijania musi wynosić: — — — — 75 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazu wynosi 90 cd, 40 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazu wynosi 175 cd, 20 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazu wynosi 250 cd, ≤ 20 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazu wynosi 400 cd.

L 222/29

— —

6.3.3.2. 6.3.4. 

W pionie: minimalnie 350 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni. Widoczność geometryczna Kąty poziome: zob. dodatek 2. Kąty pionowe: 15° powyżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest umieszczone na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.3.5. 

Ustawienie Światła kierunkowskazów mogą obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.3.6. 6.3.7. 6.3.8. 6.3.9. 

Mogą być zgrupowane z jednym lub z kilkoma światłami. Nie mogą być połączone z żadnym innym światłem. Nie mogą być zespolone z żadnym innym światłem. Połączenia elektryczne Światła kierunkowskazów jazdy muszą się włączać niezależnie od innych świateł. Wszystkie światła kierun­ kowskazów, umieszczone z  jednej strony pojazdu, muszą się włączać  i  wyłączać za pomocą jednego przełącznika.

6.3.10. 

Wskaźnik kontrolny działania: opcjonalny. Może być to wskaźnik optyczny bądź akustyczny, albo jednocześnie optyczny i akustyczny. Wskaźnik optycz­ ny musi mieć postać zielonego migającego światła, widocznego we wszystkich normalnych warunkach eks­ ploatacji pojazdu. W przypadku niewłaściwego funkcjonowania któregokolwiek ze świateł kierunkowskazów wskaźnik musi gasnąć bądź świecić się niemigając, albo musi wykazywać znaczącą zmianę częstotliwości mi­ gania. Wskaźnik o  charakterze wyłącznie akustycznym musi być wyraźnie słyszalny  i  musi spełniać te same wymogi funkcjonalne, co wskaźnik optyczny.

L 222/30

6.3.11. 

PL Inne wymogi

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Cechy wymienione poniżej muszą być sprawdzane w sytuacji, kiedy prądnica/alternator dostarcza prąd tylko do tych obwodów, które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania silnika i urządzeń oświetleniowych. 6.3.11.1. Zadziałanie sygnalizacyjnego urządzenia świetlnego musi następować w  ciągu nie więcej niż jednej sekundy od chwili jego włączenia — przez zapalenie się światła oraz zgaśnięcie pierwszego ze świateł w ciągu nie wię­ cej niż półtorej sekundy. W przypadku wszystkich pojazdów, których światła kierunkowskazów są zasilane prądem stałym:

6.3.11.2.

6.3.11.2.1. częstotliwość migania światła musi wynosić 90 ± 30 razy na minutę; 6.3.11.2.2. światła kierunkowskazów znajdujące się z  tej samej strony pojazdu muszą migać z  taką samą częstotliwo­ ścią i w tej samej fazie. 6.3.11.3. W przypadku gdy zamontowane w  pojeździe światła kierunkowskazów są zasilane prądem zmiennym, dla prędkości pracy silnika zawartej w przedziale między 50 a 100 % jego prędkości pracy odpowiadającej pręd­ kości maksymalnej pojazdu:

6.3.11.3.1. światła muszą migać z częstotliwością 90 ± 30 razy na minutę; 6.3.11.3.2. światła kierunkowskazów znajdujące się z  tej samej strony pojazdu mogą migać jednocześnie albo na prze­ mian.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.