Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 51

Światła przednie nie mogą być widoczne od tyłu, a światła tylne od przodu, w obrębie stref określonych w dodatku 1. 6.3.11.4. W przypadku kiedy zamontowane w pojeździe światła kierunkowskazów są zasilane prądem zmiennym, dla prędkości pracy silnika zawartej w przedziale między prędkością pracy na biegu jałowym, określoną przez pro­ ducenta, a 50 % jego prędkości pracy odpowiadającej prędkości maksymalnej pojazdu:

6.3.11.4.1. częstotliwość migania musi zawierać się w przedziale między 90 + 30 a 90 – 45 razy na minutę; 6.3.11.4.2. światła kierunkowskazów znajdujące się z  tej samej strony pojazdu mogą migać jednocześnie albo na prze­ mian. Światła przednie nie mogą być widoczne od tyłu, a światła tylne od przodu, w obrębie stref określonych w dodatku 1. 6.3.11.5. W przypadku usterki jednego ze świateł kierunkowskazów, która nie polega na zwarciu obwodu, drugie ze świateł musi nadal migać lub świecić się, nie migając, przy czym częstotliwość migania może w takiej sytuacji różnić się od częstotliwości określonych powyżej.

6.4.  6.4.1.

Światła stopu Ilość: jedno lub dwa. W przypadku motorowerów trzykołowych, których maksymalna szerokość przekracza 1 300 mm, obowiąz­ kowe są dwa światła stopu.

6.4.2. 6.4.3.  6.4.3.1.

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: jeżeli występuje tylko jedno światło stopu, jego środek odniesienia musi leżeć na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu lub, jeżeli występują dwa światła stopu, to muszą być one umiesz­ czone symetrycznie w stosunku do środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu. W przypadku pojazdów z dwo­ ma tylnymi kołami: minimalna odległość między dwoma światłami musi wynosić  600 mm. Odległość tę można zmniejszyć do 400 mm, jeżeli maksymalna szerokość pojazdu jest mniejsza niż 1 300 mm. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu.

6.4.3.2. 6.4.3.3.

25.8.2009

6.4.4. 

PL Widoczność geometryczna

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/31

Kąty poziome: 45° w lewo i w prawo. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest umieszczone na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni. 6.4.5. 6.4.6. 6.4.7. 6.4.8. 6.4.9. 6.4.10. Ustawienie: do tyłu. Mogą być zgrupowane z jednym lub z kilkoma innymi światłami tylnymi. Nie mogą być połączone z żadnym innym światłem. Mogą być zespolone z tylnym światłem pozycyjnym. Połączenia elektryczne: światło stopu musi się zapalać w momencie uruchomienia co najmniej jednego hamulca roboczego. Wskaźnik włączenia świateł: zakazany. Przednie światła pozycyjne Ilość: jedno lub dwa. Niemniej jednak w  przypadku motorowerów trzykołowych, których maksymalna szerokość przekracza 1 300 mm, obowiązkowe są dwa przednie światła pozycyjne. 6.5.2. 6.5.3.  6.5.3.1. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — niezależne przednie światło pozycyjne może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego świa­ tła przedniego: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia przedniego świa­ tła pozycyjnego musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, przednie światło pozycyjne, które jest zespolone z  innym światłem przednim, musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, dwa przednie światła pozycyjne, z których jedno albo oba jest/są zespolone z innym światłem przednim, muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środko­ wej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.