Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 51

6.5.  6.5.1.

— —

W przypadku pojazdu z dwoma przednimi światłami pozycyjnymi: — — krawędzie powierzchni świetlnej położone w najdalszej odległości od środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu nie mogą być położone w odległości większej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych musi wynosić 500 mm. Odległość tę można zmniejszyć do  400 mm, jeżeli szerokość maksymalna pojazdu jest mniejsza niż 1 300 mm.

6.5.3.2. 6.5.3.3. 6.5.4. 

W pionie: minimalnie 350 mm i maksymalnie 1 200 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 80° w lewo i w prawo w przypadku występowania pojedynczego światła pozycyjnego; 80° na zewnątrz i 45° do wewnątrz w przypadku występowania dwóch świateł pozycyjnych. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

L 222/32

6.5.5.

PL Ustawienie: do przodu.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Przednie światła pozycyjne mogą obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego. 6.5.6. 6.5.7. 6.5.8. 6.5.9. Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem przednim. Mogą być zespolone z jakimkolwiek innym światłem przednim. Połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Niemigające światło kontrolne barwy zielonej. 6.5.10. Inne wymogi: brak.

6.6.  6.6.1.

Tylne światła pozycyjne Ilość: jedno lub dwa. Niemniej jednak w  przypadku motorowerów trzykołowych, których maksymalna szerokość przekracza 1 300 mm, obowiązkowe są dwa tylne światła pozycyjne.

6.6.2. 6.6.3.  6.6.3.1.

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: w przypadku występowania jednego tylnego światła pozycyjnego jego środek od­ niesienia musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, a  w przypadku występowania dwóch tylnych świateł pozycyjnych ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płasz­ czyzny wzdłużnej pojazdu. W  przypadku pojazdów z  dwoma kołami tylnymi: minimalna odległość między dwoma światłami musi wynosić 600 mm. Odległość ta może zostać zmniejszona do 400 mm, jeżeli maksy­ malna szerokość pojazdu jest mniejsza niż 1 300 mm. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 80° w lewo i w prawo w przypadku występowania pojedynczego światła pozycyjnego; 80° na zewnątrz i 45° do wewnątrz w przypadku występowania dwóch świateł pozycyjnych. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.6.3.2. 6.6.3.3. 6.6.4. 

6.6.5. 6.6.6. 6.6.7.

Ustawienie: do tyłu. Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem tylnym. Mogą być zespolone ze światłami stopu lub ze szkłami odblaskowymi innymi niż trójkątne, albo z  jedny­ mi i drugimi jednocześnie. Połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Rolę tego wskaźnika może spełniać ten sam wskaźnik, w który są wyposażone, w stosownych przypadkach, przednie światła pozycyjne.

6.6.8. 6.6.9.

25.8.2009

6.6.10.

PL Inne wymogi: brak.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/33

6.7.  6.7.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.