Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 51

6.9.4. 

6.9.5.

Ustawienie: oś odniesienia szkieł odblaskowych musi być prostopadła do środkowej płaszczyzny wzdłużnej po­ jazdu  i  musi być skierowana na zewnątrz. Szkła przednie mogą obracać się zgodnie z  kątem skrętu koła kierowanego. Mogą być zgrupowane z innymi urządzeniami sygnalizacyjnymi.

6.9.6.

6.10.  6.10.1.

Światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną Ilość: jedno. Światło to może składać się z kilku elementów optycznych, przeznaczonych do oświetlania miejsca służącego do mocowania tablicy rejestracyjnej.

6.10.2. 6.10.3. 6.10.3.1. 6.10.3.2. 6.10.3.3. 6.10.4. 6.10.5. 6.10.6.

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Umiejscowienie W kierunku poprzecznym W pionie W kierunku wzdłużnym Widoczność geometryczna Ustawienie

    

Takie, aby urządzenie oświetlało miejsce służące do mocowania tablicy rejestracyjnej.

Światło to może być zgrupowane z jednym lub z kilkoma światłami tylnymi.

(1)  Zgodnie z klasyfikacją określoną w dyrektywie 76/757/EWG.

25.8.2009

6.10.7. 6.10.8. 6.10.9.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Światło to może być połączone z tylnym światłem pozycyjnym. Światło to nie może być zespolone z żadnym innym światłem. Funkcjonalne połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Jeżeli występuje, to jego funkcję musi spełniać wskaźnik włączenia świateł pozycyjnych.

L 222/35

6.10.10.

6.10.11. 6.11.  6.11.1. 6.12.  6.12.1. 6.13.  6.13.1. 6.14.  6.14.1.

Inne wymogi: brak. Przednie światła przeciwmgielne Przepisy identyczne do tych określonych w ppkt 6.7.1–6.7.11 załącznika VI. Tylne światła przeciwmgielne Przepisy identyczne do tych określonych w ppkt 6.8.1–6.8.11 załącznika VI. Światła cofania Przepisy identyczne do tych określonych w ppkt 6.9.1–6.9.10 załącznika VI. Światła awaryjne Przepisy identyczne do tych określonych w ppkt 6.10.1–6.10.4 załącznika VI.

L 222/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Dodatek  1 Widoczność świateł barwy czerwonej przy obserwacji od przodu i  świateł barwy białej przy obserwacji od tyłu (Zob. załącznik I pkt B.9 i niniejszy załącznik ppkt 6.3.11.4.2)

Rysunek 1

Rysunek 2

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/37

Dodatek  2 Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Światła kierunkowskazów — widoczność geometryczna

L 222/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Dodatek  3 Dokument informacyjny dotyczący instalacji urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej w  danym typie motoroweru trzykołowego (Załączany do wniosku o homologację WE części, w przypadku gdy wniosek taki jest składany oddzielnie od wniosku o homologację pojazdu)

Numer referencyjny (nadawany przez wnioskodawcę): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o homologację części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w danym typie motoroweru dwukołowego musi zawierać informacje określone w załączniku II do dyrektywy 2002/24/WE sekcja A punkty: 0.1, 0.2, 0.4–0.6, 8–8.4.

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/39

Dodatek 4

Nazwa administracji

Świadectwo homologacji WE części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych  i sygnalizacji świetlnej w danym typie motoroweru trzykołowego WZÓR Raport nr . . . . . . . . . . . . . . . . . placówki technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . dotyczący . . . . . . . . . . . . . . . . ., sporządzony dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr homologacji WE części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr rozszerzenia zakresu homologacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.