Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 51

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — niezależne przednie światło pozycyjne może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego świa­ tła przedniego: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia przedniego świa­ tła pozycyjnego musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, przednie światło pozycyjne, które jest zespolone z  innym światłem przednim, musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, dwa przednie światła pozycyjne, z których jedno albo oba jest/są zespolone z innym światłem przednim, muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środko­ wej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu.

6.4.10. 6.5.  6.5.1. 6.5.2. 6.5.3. 6.5.3.1.

— —

6.5.3.2. 6.5.3.3. 6.5.4.

W pionie: minimalnie 350 mm i maksymalnie 1 200 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 80° w lewo i w prawo w przypadku występowania pojedynczego światła pozycyjnego; 80° na zewnątrz i 45° do wewnątrz w przypadku występowania dwóch świateł pozycyjnych. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.5.5.

Ustawienie: do przodu. Przednie światła pozycyjne mogą obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.5.6. 6.5.7. 6.5.8.

Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem przednim. Mogą być zespolone z jakimkolwiek innym światłem przednim. Połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji.

25.8.2009

6.5.9.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy. Niemigające światło kontrolne barwy zielonej; wskaźnik ten nie jest wymagany, jeżeli światło podświetlające deskę rozdzielczą można włączać i wyłączać jedynie razem ze światłem pozycyjnym.

L 222/47

6.5.10. 6.6.  6.6.1. 6.6.2. 6.6.3. 6.6.3.1.

Inne wymogi: brak. Tylne światła pozycyjne Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: w przypadku występowania jednego tylnego światła pozycyjnego jego środek od­ niesienia musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, a  w przypadku występowania dwóch tylnych świateł pozycyjnych ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płasz­ czyzny wzdłużnej pojazdu. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 80° w lewo i w prawo w przypadku występowania pojedynczego światła pozycyjnego; 80° na zewnątrz i 45° do wewnątrz w przypadku występowania dwóch świateł pozycyjnych. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.6.3.2. 6.6.3.3. 6.6.4.

6.6.5. 6.6.6. 6.6.7. 6.6.8.

Ustawienie: do tyłu. Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem tylnym. Mogą być połączone ze światłem oświetlającym tylną tablicę rejestracyjną. Mogą być zespolone ze światłami stopu lub z tylnymi szkłami odblaskowymi, innymi niż trójkątne, lub z jed­ nymi i drugimi jednocześnie, albo z tylnym światłem przeciwmgielnym. Połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Rolę tego wskaźnika może spełniać ten sam wskaźnik, w który są wyposażone, w stosownych przypadkach, przednie światła pozycyjne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.