Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 51

6.6.9. 6.6.10.

6.6.11. 6.7.  6.7.1. 6.7.2. 6.7.3. 6.7.3.1.

Inne wymogi: brak. Przednie światła przeciwmgielne Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — przednie światło przeciwmgielne może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego światła przedniego: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia przedniego światła przeciwmgielnego musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,

L 222/48

PL — —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

przednie światło przeciwmgielne, które jest zespolone z innym światłem przednim, musi być zamonto­ wane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, dwa przednie światła przeciwmgielne, z  których jedno albo oba jest/są zespolone z  innym światłem przednim, muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne wzglę­ dem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu.

25.8.2009

6.7.3.2.

W pionie: minimalnie 250 mm powyżej nawierzchni. Żaden punkt powierzchni świetlnej nie może być po­ łożony powyżej najwyższej krawędzi powierzchni świetlnej światła mijania. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emi­ towanego przez urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni po­ jazdu bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy. Widoczność geometryczna Określona kątami α i β, podanymi w załączniku I pkt A.10: α = 5° w górę i w dół; β = 45° w lewο i w prawο w przypadku, kiedy światło nie jest usytuowane centralnie, w innym przypadku kąt wewnętrzny musi wynosić β = 10°.

6.7.3.3.

6.7.4.

6.7.5.

Ustawienie: do przodu. Może obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.7.6. 6.7.7. 6.7.8. 6.7.9.

Może być zgrupowane z innymi światłami przednimi. Nie może być połączone z żadnym innym światłem przednim. Może być zespolone ze światłem drogowym i przednim światłem pozycyjnym. Połączenia elektryczne Musi istnieć możliwość włączania  i  wyłączania przednich świateł przeciwmgielnych niezależnie od włącza­ nia i wyłączania świateł drogowych lub świateł mijania.

6.7.10.

Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Niemigające światło kontrolne o barwie zielonej.

6.7.11. 6.8.  6.8.1. 6.8.2. 6.8.3. 6.8.3.1.

Inne wymogi: brak. Tylne światła przeciwmgielne Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: pojedyncze tylne światło przeciwmgielne może być zamontowane powyżej, po­ niżej lub obok innego światła tylnego; jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to ich środki odnie­ sienia muszą znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu. Tylne światło przeciwmgielne, które jest zespolone z  innym światłem tylnym, musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 900 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. Minimalna odległość między powierzchnią świetlną tylnego światła przeciwmgielnego a powierzchnią świetl­ ną światła stopu musi wynosić 100 mm.

6.8.3.2. 6.8.3.3. 6.8.3.4.

25.8.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.