Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 30

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 30

Strona 30 z 51

6.8.4.

PL Widoczność geometryczna

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/49

Określona kątami α i β, podanymi w załączniku I pkt A.10: α = 5° w górę i w dół; β = 25° w lewο i w prawο. 6.8.5. Ustawienie: do tyłu.

6.8.6.

Może być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem tylnym.

6.8.7.

Nie może być połączone z żadnym innym światłem.

6.8.8.

Może być zespolone z tylnym światłem pozycyjnym. Połączenia elektryczne Światło to nie może się świecić, jeżeli nie świeci się jedno lub kilka spośród następujących świateł: światło dro­ gowe, światło mijania lub przednie światło pozycyjne. W przypadku występowania przedniego światła przeciwmgielnego musi istnieć możliwość wyłączenia tylne­ go światła przeciwmgielnego niezależnie od światła przeciwmgielnego. Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy. Niemigające światło kontrolne o barwie bursztynowej.

6.8.9.

6.8.10.

6.8.11.

Inne wymogi: brak.

6.9. 

Światła awaryjne

6.9.1.

Wymogi identyczne do tych określonych w ppkt 6.3–6.3.8.

6.9.2.

Połączenia elektryczne Sygnał świateł awaryjnych musi być uruchamiany jednym urządzeniem sterującym, otwierającym dopływ prą­ du do wszystkich świateł kierunkowskazów jednocześnie.

6.9.3.

Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy. Migające światło barwy czerwonej lub, w  przypadku braku oddzielnego wskaźnika, jednoczesne działanie wskaźników określonych w ppkt 6.3.10.

6.9.4.

Inne wymogi Częstotliwość migania światła musi wynosić 90 ± 30 razy na minutę. Zadziałanie sygnalizacyjnego urządze­ nia świetlnego powinno następować w ciągu nie więcej niż jednej sekundy od chwili jego włączenia — przez zapalenie się światła oraz zgaśnięcie pierwszego ze świateł w ciągu nie więcej niż półtorej sekundy. Musi istnieć możliwość włączenia świateł awaryjnych nawet w przypadku gdy położenie urządzenia urucha­ miającego i wyłączającego silnik uniemożliwia pracę tegoż silnika.

L 222/50

6.10.  6.10.1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną Ilość: jedno. Światło to może składać się z kilku elementów optycznych, przeznaczonych do oświetlania miejsca służącego do mocowania tablicy rejestracyjnej.

25.8.2009

6.10.2. 6.10.3. 6.10.3.1. 6.10.3.2. 6.10.3.3. 6.10.4. 6.10.5. 6.10.6. 6.10.7. 6.10.8. 6.10.9. 6.10.10.

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Umiejscowienie W kierunku poprzecznym W pionie W kierunku wzdłużnym Widoczność geometryczna Ustawienie

    

Takie, aby urządzenie oświetlało miejsce służące do mocowania tablicy rejestracyjnej.

Światło to może być zgrupowane z jednym lub z kilkoma światłami tylnymi. Światło to może być połączone z tylnym światłem pozycyjnym. Światło to nie może być zespolone z żadnym innym światłem. Funkcjonalne połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Jeżeli występuje, to jego funkcję powinien spełniać wskaźnik włączenia świateł pozycyjnych.

6.10.11. 6.11.  6.11.1. 6.11.2. 6.11.3. 6.11.3.1. 6.11.3.2. 6.11.3.3.

Inne wymogi: brak. Boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne Ilość po każdej stronie: jedno lub dwa szkła klasy IA (1). Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: brak szczególnych specyfikacji. W pionie: minimalnie 300 mm i maksymalnie 900 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: tak, aby w normalnych warunkach urządzenie nie mogło być przesłonięte ani przez kierowcę czy pasażera, ani przez elementy ich ubioru. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 30° do przodu i do tyłu. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli szkło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.