Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 32

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 32

Strona 32 z 51

2. 3.

Typ pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwa i adres producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................................................

4.

W stosownych przypadkach, nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................................................

5.

Obowiązkowe urządzenia oświetleniowe  i  sygnalizacji świetlnej, zamontowane w  pojeździe przedstawionym do badań (1):

5.1. Światła drogowe 5.2. Światła mijania 5.3. Światła kierunkowskazów 5.4. Światło(-a) stopu 5.5. Przednie światła pozycyjne 5.6. Tylne światła pozycyjne 5.7. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną 5.8. Tylne szkla odblaskowe inne niż trójkątne 6. Opcjonalne urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej w pojeździe przedstawionym do badań (1):

6.1. Przednie światła przeciwmgielne: tak/nie (*) 6.2. Tylne światła przeciwmgielne: tak/nie (*) 6.3. Światła awaryjne: tak/nie (*) 6.4. Boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne: tak/nie (*) 7. Warianty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................................................

L 222/56

8. 9.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Pojazd przedstawiono do homologacji WE części dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (data) Wniosek o homologację WE rozpatrzono pozytywnie/negatywnie (*)

10. Miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Niepotrzebne skreślić. (1) Na oddzielnym arkuszu należy podać prawidłowo zidentyfikowane typy każdego urządzenia spełniającego wymogi dotyczące montażu, przewidziane w niniejszym załączniku.

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/57

ZAŁĄCZNIK  V WYMOGI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO MOTOCYKLI Z  PRZYCZEPĄ BOCZNĄ 1. Wszystkie motocykle z  przyczepą boczną muszą być wyposażone w  następujące urządzenia oświetlenio­ we i sygnalizacji świetlnej: światło drogowe; światło mijania; światła kierunkowskazów; światło stopu; przednie światło pozycyjne; tylne światło pozycyjne; światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną; tylne szkło odblaskowe inne niż trójkątne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.