Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 51

Może być zgrupowane ze światłem mijania i z innymi światłami przednimi. Nie może być połączone z żadnym innym światłem. Może być zespolone: ze światłem mijania; z przednim światłem pozycyjnym; z przednim światłem przeciwmgielnym. Połączenia elektryczne Światła drogowe muszą świecić się jednocześnie. W momencie przełączania świateł ze świateł mijania na świa­ tła drogowe muszą zapalać się wszystkie światła drogowe. W momencie przełączania świateł ze świateł dro­ gowych na światła mijania muszą gasnąć wszystkie światła drogowe. Światła mijania mogą świecić się równocześnie ze światłami drogowymi.

6.1.10.

Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy. Niemigające światło kontrolne o barwie niebieskiej.

6.1.11.

Inne wymogi: maksymalne natężenie światła wszystkich włączonych jednocześnie świateł drogowych nie może przekraczać 225 000 cd (wartość homologacji WE części). Światła mijania Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji.

6.2.  6.2.1. 6.2.2.

25.8.2009

6.2.3. 6.2.3.1.

PL Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/59

niezależne światło mijania może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego światła przednie­ go: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia światła mijania musi znaj­ dować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, światło mijania, zespolone z innym światłem przednim, musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. Jeżeli jednak pojazd jest wyposa­ żony w  niezależne światło drogowe umieszczone na wysokości światła mijania, środki odniesienia obu tych świateł muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, dwa światła mijania, z których jedno albo oba są zespolone z innym światłem przednim, muszą być za­ montowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środkowej płaszczy­ zny wzdłużnej pojazdu.

6.2.3.2. 6.2.3.3.

W pionie: minimalnie 500 mm i maksymalnie 1 200 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emi­ towanego przez urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni po­ jazdu bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy. W przypadku dwóch świateł mijania odległość między powierzchniami świetlnymi obu świateł mijania nie może być większa niż 200 mm. Widoczność geometryczna Określona kątami α i β, podanymi w pkt A.10 załącznika I: α = 15° w górę i 10° w dół; β = 45° w lewο i w prawο w przypadku występowania tylko jednego światła mijania; 45° na zewnątrz i 10° do wewnątrz w przypadku występowania dwóch świateł mijania. Obecność osłon czy innych elementów wyposażenia w pobliżu światła nie może powodować efektów ubocz­ nych, przeszkadzających innym uczestnikom ruchu.

6.2.3.4.

6.2.4.

6.2.5.

Ustawienie: w kierunku przodu pojazdu. Może obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego. Pochylenie pionowe światła mijania musi zawierać się w przedziale między – 0,5 a – 2,5 %, z wyjątkiem przy­ padku, gdy pojazd wyposażony jest w zewnętrzne urządzenie regulacji świateł.

6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 6.2.9.

Może być zgrupowane ze światłem drogowym i z innymi światłami przednimi. Nie może być połączone z żadnym innym światłem. Może być zespolone ze światłem drogowym i z innymi światłami przednimi. Połączenia elektryczne Przełącznik włączający i wyłączający światła mijania musi jednocześnie ze światłami mijania wyłączać wszyst­ kie światła drogowe, podczas gdy światła mijania mogą świecić się jednocześnie ze światłami drogowymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.