Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 36

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 36

Strona 36 z 51

6.3.11.2.1. częstotliwość migania światła musi wynosić 90 ± 30 razy na minutę; 6.3.11.2.2. światła kierunkowskazów znajdujące się z  tej samej strony pojazdu muszą migać z  taką samą częstotliwo­ ścią i w tej samej fazie. 6.3.11.3. W przypadku gdy zamontowane do pojazdu światła kierunkowskazów są zasilane prądem zmiennym, dla pręd­ kości pracy silnika zawartej w przedziale między 50 a 100 % jego prędkości pracy odpowiadającej prędkości maksymalnej pojazdu:

6.3.11.3.1. światła muszą migać z częstotliwością 90 ± 30 razy na minutę; 6.3.11.3.2. światła kierunkowskazów znajdujące się z  tej samej strony pojazdu mogą migać jednocześnie albo na prze­ mian. Światła przednie nie mogą być widoczne od tyłu, a światła tylne od przodu, w obrębie stref określonych w dodatku 1. 6.3.11.4. W przypadku kiedy zamontowane do pojazdu światła kierunkowskazów są zasilane prądem zmiennym, dla prędkości pracy silnika zawartej w przedziale między prędkością pracy na biegu jałowym, określoną przez pro­ ducenta, a 50 % jego prędkości pracy odpowiadającej prędkości maksymalnej pojazdu:

6.3.11.4.1. częstotliwość migania musi zawierać się w przedziale między 90 + 30 a 90 – 45 razy na minutę; 6.3.11.4.2. światła kierunkowskazów znajdujące się z  tej samej strony pojazdu mogą migać jednocześnie albo na prze­ mian. Światła przednie nie mogą być widoczne od tyłu, a światła tylne od przodu, w obrębie stref określonych w dodatku 1. 6.3.11.5. W przypadku usterki jednego ze świateł kierunkowskazów, która nie polega na zwarciu obwodu, drugie ze świateł musi nadal migać lub świecić się, nie migając, przy czym częstotliwość migania może w takiej sytuacji różnić się od częstotliwości określonych powyżej. Światła stopu Ilość: jedno lub trzy (z czego tylko jedno na przyczepie). Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: odległość boczna między najdalej na zewnątrz położoną krawędzią powierzchni świetlnych najdalej na zewnątrz położonych świateł stopu a  szerokością całkowitą nie może przekra­ czać  400 mm. W  przypadku występowania trzeciego światła stopu światło to musi być symetryczne wzglę­ dem środkowej płaszczyzny wzdłużnej motocykla do światła stopu innego niż to zamontowane na przyczepie. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome:  45° w  lewo  i  w  prawo. W  przypadku gdy światło stopu występuje na przyczepie:  45° na ze­ wnątrz oraz 10° do środka. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest umieszczone na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.4.  6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.3.1.

6.4.3.2. 6.4.3.3. 6.4.4.

L 222/62

6.4.5. 6.4.6. 6.4.7. 6.4.8. 6.4.9.

PL Ustawienie: do tyłu.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Mogą być grupowane z jednym lub z kilkoma innymi światłami tylnymi. Nie mogą być połączone z innym światłem. Mogą być zespolone z tylnym światłem pozycyjnym. Połączenia elektryczne: światło stopu musi się zapalać w momencie uruchomienia co najmniej jednego hamulca roboczego. Wskaźnik włączenia świateł: zakazany. Przednie światła pozycyjne Ilość: dwa lub trzy (z tego tylko jedno na przyczepie). Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: odległość boczna między najdalej na zewnątrz położoną krawędzią powierzchni świetlnych dwóch najdalej na zewnątrz położonych przednich świateł pozycyjnych a bocznym obrysem po­ jazdu nie może przekraczać 400 mm.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.