Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 37

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 37

Strona 37 z 51

W przypadku występowania trzeciego przedniego światła pozycyjnego światło to musi być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej motocykla do przedniego świa­ tła pozycyjnego innego niż to zamontowane na przyczepie. W pionie: minimalnie 350 mm i maksymalnie 1 200 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 80° na zewnątrz i 45° do wewnątrz. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.4.10. 6.5.  6.5.1. 6.5.2. 6.5.3. 6.5.3.1.

6.5.3.2. 6.5.3.3. 6.5.4.

6.5.5.

Ustawienie: do przodu. Przednie światła pozycyjne mogą obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.5.6. 6.5.7. 6.5.8. 6.5.9.

Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem przednim. Mogą być zespolone z jakimkolwiek innym światłem przednim. Połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji. Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy. Niemigające światło kontrolne barwy zielonej; wskaźnik ten nie jest wymagany, jeżeli światło podświetlające deskę rozdzielczą może być włączane i wyłączane tylko jednocześnie ze światłem pozycyjnym.

6.5.10. 6.6.  6.6.1. 6.6.2.

Inne wymogi: brak. Tylne światła pozycyjne Ilość: dwa lub trzy (z tego tylko jedno na przyczepie). Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji.

25.8.2009

6.6.3. 6.6.3.1.

PL Umiejscowienie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/63

W kierunku poprzecznym: odległość boczna między najdalej na zewnątrz położoną krawędzią powierzchni świetlnych dwóch najdalej na zewnątrz położonych tylnych świateł pozycyjnych a bocznym obrysem pojazdu nie może przekraczać 400 mm. W przypadku występowania trzeciego tylnego światła pozycyjnego światło to musi być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej motocykla do przedniego światła pozy­ cyjnego innego niż to zamontowane na przyczepie. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 80° na zewnątrz i 45° do wewnątrz. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.6.3.2. 6.6.3.3. 6.6.4.

6.6.5. 6.6.6. 6.6.7. 6.6.8.

Ustawienie: do tyłu. Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem tylnym. Mogą być połączone ze światłem oświetlającym tylną tablicę rejestracyjną. Mogą być zespolone ze światłami stopu lub z tylnymi szkłami odblaskowymi innymi niż trójkątne, lub z jed­ nymi i drugimi jednocześnie, albo też z tylnym światłem przeciwmgielnym. Połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Rolę tego wskaźnika może spełniać ten sam wskaźnik, w który są wyposażone, w stosownych przypadkach, przednie światła pozycyjne.

6.6.9. 6.6.10.

6.6.11. 6.7.  6.7.1. 6.7.2. 6.7.3. 6.7.3.1.

Inne wymogi: brak. Przednie światła przeciwmgielne Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — przednie światło przeciwmgielne może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego światła przedniego: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia przedniego światła przeciwmgielnego musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, przednie światło przeciwmgielne, które jest zespolone z innym światłem przednim, musi być zamonto­ wane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, dwa przednie światła przeciwmgielne, z których jedno albo oba jest/są zespolone z innym światłem przed­ nim, muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środ­ kowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.