Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 51

— —

6.7.3.2.

W pionie: minimalnie 250 mm powyżej nawierzchni. Żaden punkt powierzchni świetlnej nie może być poło­ żony powyżej najwyższej krawędzi powierzchni świetlnej światła mijania. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emi­ towanego przez urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni po­ jazdu bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy.

6.7.3.3.

L 222/64

6.7.4.

PL Widoczność geometryczna

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Określona kątami α i β, podanymi w pkt A.10 załącznika I: α = 5° w górę i w dół; β = 45° na zewnątrz i 10° do wewnątrz. 6.7.5. Ustawienie: do przodu. Może obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego. 6.7.6. 6.7.7. 6.7.8. 6.7.9. Może być zgrupowane z innymi światłami przednimi. Nie może być połączone z żadnym innym światłem przednim. Może być zespolone ze światłem drogowym i z przednim światłem pozycyjnym. Połączenia elektryczne Musi istnieć możliwość włączania  i  wyłączania przednich świateł przeciwmgielnych, niezależnie od włącza­ nia i wyłączania świateł drogowych lub świateł mijania. 6.7.10. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Niemigające światło kontrolne o barwie zielonej. 6.7.11. 6.8.  6.8.1. 6.8.2. 6.8.3. 6.8.3.1. Inne wymogi: brak. Tylne światła przeciwmgielne Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: w przypadku występowania pojedynczego światła przeciwmgielnego musi ono być usytuowane względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu po stronie przeciwnej niż kierunek ruchu drogowego przyjęty w państwie członkowskim, w którym pojazd jest rejestrowany. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 900 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. Minimalna odległość między powierzchnią świetlną tylnego światła przeciwmgielnego a powierzchnią świetl­ ną światła stopu musi wynosić 100 mm. Widoczność geometryczna Określona kątami α i β, podanymi w pkt A.10 załącznika I: α = 5° w górę i w dół; β = 25° w lewο i w prawο. 6.8.5. 6.8.6. 6.8.7. 6.8.8. Ustawienie: do tyłu. Może być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem tylnym. Nie może być połączone z żadnym innym światłem. Może być zespolone z tylnym światłem pozycyjnym.

6.8.3.2. 6.8.3.3. 6.8.3.4.

6.8.4.

25.8.2009

6.8.9.

PL Połączenia elektryczne

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/65

Światło to nie może się świecić, jeżeli nie świeci się jedno lub kilka spośród następujących świateł: światło dro­ gowe, światło mijania lub przednie światło przeciwmgielne. W przypadku występowania przedniego światła przeciwmgielnego musi istnieć możliwość wyłączenia tylnego światła przeciwmgielnego niezależnie od przedniego światła przeciwmgielnego. 6.8.10. Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy. Niemigające światło kontrolne o barwie bursztynowej. 6.8.11. 6.9.  6.9.1. 6.9.2. Inne wymogi: brak. Światła awaryjne Wymogi identyczne do tych określonych w ppkt 6.3–6.3.8. Połączenia elektryczne Sygnał świateł awaryjnych musi być uruchamiany jednym urządzeniem sterującym, otwierającym dopływ prą­ du do wszystkich świateł kierunkowskazów jednocześnie. 6.9.3. Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy. Migające światło barwy czerwonej lub, w  przypadku braku oddzielnego wskaźnika, jednoczesne działanie wskaźników określonych w ppkt 6.3.10. 6.9.4. Inne wymogi Częstotliwość migania światła musi wynosić 90 ± 30 razy na minutę. Zadziałanie sygnalizacyjnego urządzenia świetlnego musi następować w ciągu nie więcej niż jednej sekundy od chwili jego włączenia — przez zapalenie się światła oraz zgaśnięcie pierwszego ze świateł w ciągu nie więcej niż półtorej sekundy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.