Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 39

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 39

Strona 39 z 51

Musi istnieć możliwość włączenia świateł awaryjnych nawet w przypadku gdy położenie urządzenia urucha­ miającego i wyłączającego silnik uniemożliwia pracę tegoż silnika. 6.10.  6.10.1. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną Ilość: jedno. Światło to może składać się z kilku elementów optycznych, przeznaczonych do oświetlania miejsca służącego do mocowania tablicy rejestracyjnej. 6.10.2. 6.10.3. 6.10.3.1. 6.10.3.2. 6.10.3.3. 6.10.4. 6.10.5. 6.10.6. 6.10.7. 6.10.8. 6.10.9. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Umiejscowienie W kierunku poprzecznym W pionie W kierunku wzdłużnym Widoczność geometryczna Ustawienie

    

Takie, aby urządzenie oświetlało miejsce służące do mocowania tablicy rejestracyjnej.

Może być zgrupowane z jednym lub z kilkoma światłami tylnymi. Może być połączone z tylnym światłem pozycyjnym. Nie może być zespolone z żadnym innym światłem. Połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji.

L 222/66

PL 6.10.10.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Jeżeli występuje, to jego funkcję powinien spełniać wskaźnik włączenia świateł pozycyjnych.

25.8.2009

6.10.11. 6.11.  6.11.1. 6.11.2. 6.11.3. 6.11.3.1. 6.11.3.2. 6.11.3.3.

Inne wymogi: brak. Boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne Ilość po każdej stronie: jedno lub dwa szkła klasy IA (1). Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: brak szczególnych specyfikacji. W pionie: minimalnie 300 mm i maksymalnie 900 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: tak, aby w normalnych warunkach urządzenie nie mogło być przesłonięte ani przez kierowcę czy pasażera, ani przez elementy ich ubioru. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 30° do przodu i do tyłu. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli szkło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.11.4.

6.11.5.

Ustawienie: oś odniesienia szkieł odblaskowych musi być prostopadła do środkowej płaszczyzny wzdłużnej po­ jazdu i musi być skierowana na zewnątrz. Przednie szkła odblaskowe mogą obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego. Mogą być zgrupowane z innymi urządzeniami sygnalizacyjnymi. Tylne szkła odblaskowe inne niż trójkątne Ilość: jedno szkło klasy IA (1). Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — krawędzie powierzchni świetlnej położone w najdalszej odległości od środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu nie mogą być położone w odległości większej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, minimalna odległość wewnętrznych krawędzi szkieł odblaskowych musi wynosić 500 mm. Odległość tę można zmniejszyć do 400 mm, jeżeli maksymalna szerokość pojazdu jest mniejsza niż 1 300 mm.

6.11.6. 6.12.  6.12.1. 6.12.2. 6.12.3. 6.12.3.1.

6.12.3.2. 6.12.3.3.

W pionie: minimalnie 250 i maksymalnie 900 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu.

(1)  Zgodnie z klasyfikacją określoną w dyrektywie 76/757/EWG.

25.8.2009

6.12.4.

PL Widoczność geometryczna

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/67

Kąty poziome: 30° na zewnątrz i 10° do wewnątrz. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli szkło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni. 6.12.5. 6.12.6. 6.12.7. Ustawienie: do tyłu. Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem. Powierzchnia świetlna szkła odblaskowego może posiadać części wspólne z jakimkolwiek innym światłem bar­ wy czerwonej, zamontowanym z tyłu pojazdu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.