Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 51

L 222/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Dodatek  1 Widoczność świateł barwy czerwonej przy obserwacji od przodu i  świateł barwy białej przy obserwacji od tyłu (Zob. załącznik I pkt B.9 i niniejszy załącznik ppkt 6.3.11.4.2)

Rysunek 1

Rysunek 2

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/69

Dodatek  2 Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Dwa światła kierunkowskazów, z przodu i z tyłu

L 222/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Dodatek  3 Dokument informacyjny dotyczący instalacji urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej w  danym typie motocykla z  przyczepą boczną (Załączany do wniosku o homologację WE części, w przypadku gdy wniosek taki jest składany oddzielnie od wniosku o homologację pojazdu)

Numer referencyjny (nadawany przez wnioskodawcę): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o homologację części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w danym typie motocykla z  przyczepą boczną dwukołowego musi zawierać informacje określone w  załączniku  II do dyrektywy 2002/24/WE sekcja A punkty: 0.1, 0.2, 0.4–0.6, 8–8.4.

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/71

Dodatek 4

Nazwa organu administracji

Świadectwo homologacji WE części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych  i sygnalizacji świetlnej w danym typie motocykla z  przyczepą boczną WZÓR Raport nr . . . . . . . . . . . . . . . . . placówki technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . dotyczący . . . . . . . . . . . . . . . . ., sporządzony dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr homologacji WE części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr rozszerzenia zakresu homologacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.

Marka (nazwa handlowa) pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................................................

2. 3.

Typ pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwa i adres producenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................................................

4.

W stosownych przypadkach, nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela poducenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................................................

5.

Obowiązkowe urządzenia oświetleniowe  i  sygnalizacji świetlnej zamontowane w  pojeździe przedstawionym do ba­ dań (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1. Światła drogowe 5.2. Światła mijania 5.3. Światła kierunkowskazów 5.4. Światła stopu 5.5. Przednie światła pozycyjne 5.6. Tylne światła pozycyjne 5.7. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną 5.8. Tylne szkła odblaskowe inne niż trójkątne 6. Opcjonalne urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej w pojeździe przedstawionym do badań (1):

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.