Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 41

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 41

Strona 41 z 51

6.1. Przednie światła przeciwmgielne: tak/nie (*) 6.2. Tylne światła przeciwmgielne: tak/nie (*) 6.3. Światła awaryjne: tak/nie (*) 6.4. Boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne: tak/nie (*) 7. Warianty: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................................................................................

L 222/72

8. 9.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Pojazd przedstawiono do homologacji WE części dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (data) Wniosek o homologację WE rozpatrzono pozytywnie/negatywnie (*)

10. Miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Niepotrzebne skreślić. (1) Na oddzielnym arkuszu należy podać prawidłowo zidentyfikowane typy każdego urządzenia spełniającego wymogi dotyczące montażu, przewidziane w niniejszym załączniku.

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/73

ZAŁĄCZNIK  VI WYMOGI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO POJAZDÓW TRZYKOŁOWYCH 1. Wszystkie pojazdy trzykołowe muszą być wyposażone w następujące urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej: światło drogowe; światło mijania; światła kierunkowskazów; światło stopu; przednie światło pozycyjne; tylne światło pozycyjne; światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną; tylne szkło odblaskowe inne niż trójkątne; światła awaryjne. Ponadto wszelkie pojazdy trzykołowe mogą być wyposażone w następujące urządzenia oświetleniowe i sygna­ lizacji świetlnej: przednie światło przeciwmgielne; tylne światło przeciwmgielne; światło cofania; boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne. Każde z urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej, wymienione w pkt 1 i 2, musi być zamontowane zgodnie z przepisami pkt 6. Montaż innych urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej, poza urządzeniami wymienionymi w pkt 1 i 2, jest niedozwolony. Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej, określone w pkt 1 i 2 i homologowane w odniesieniu do po­ jazdów kategorii M1  i  N1 zgodnie z  dyrektywami  76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG, 76/761/EWG, 76/762/EWG, 77/538/EWG lub  77/539/EWG, są dozwolone również w  pojazdach trzykołowych.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4.

5.

6.  6.1.  6.1.1.

SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE MONTAŻU Światła drogowe Ilość: jedno lub dwa. W przypadku pojazdów trzykołowych, których maksymalna szerokość przekracza 1 300 mm, obowiązkowe są dwa światła drogowe.

6.1.2.

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji.

L 222/74

6.1.3. 6.1.3.1.

PL Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.