Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 43

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 43

Strona 43 z 51

W przypadku pojazdu z dwoma światłami mijania: — krawędzie powierzchni świetlnej położone w najdalszej odległości od podłużnej płaszczyzny symetrii po­ jazdu nie mogą być położone w odległości większej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych musi wynosić 500 mm. Odległość tę można zmniejszyć do  400 mm, jeżeli maksymalna szerokość pojazdu wynosi mniej niż 1 300 mm.

6.2.3.2. 6.2.3.3.

W pionie: minimalnie 500 mm i maksymalnie 1 200 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emi­ towanego przez urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni po­ jazdu bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy. Widoczność geometryczna Określona kątami α i β, podanymi w pkt A.10 załącznika I: α = 15° w górę i 10° w dół; β = 45° w lewο i w prawο w przypadku występowania tylko jednego światła mijania; 45° na zewnątrz i 10° do wewnątrz w przypadku występowania dwóch świateł mijania. Obecność osłon czy innych elementów wyposażenia w pobliżu światła nie może powodować efektów ubocz­ nych, przeszkadzających innym uczestnikom ruchu.

6.2.4.

6.2.5.

Ustawienie: do przodu. Może obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego. Pochylenie pionowe światła mijania musi zawierać się w przedziale między – 0,5 a – 2,5 %, z wyjątkiem przy­ padku, gdy pojazd wyposażony jest w zewnętrzne urządzenie regulacji świateł.

6.2.6.

Może być zgrupowane ze światłem drogowym i z innymi światłami przednimi.

L 222/76

6.2.7. 6.2.8. 6.2.9.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Nie może być połączone z żadnym innym światłem. Może być zespolone ze światłem drogowym i z innymi światłami przednimi. Połączenia elektryczne Przełącznik włączający i wyłączający światła mijania musi jednocześnie ze światłami mijania wyłączać wszyst­ kie światła drogowe, podczas gdy światła mijania mogą świecić się jednocześnie ze światłami drogowymi.

25.8.2009

6.2.10.

Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Niemigające światło kontrolne o barwie zielonej.

6.2.11. 6.3.  6.3.1.

Inne wymogi: brak. Światła kierunkowskazów Ilość: po dwa z każdej strony. Dopuszcza się także montowanie po jednym bocznym świetle kierunkowskazu z każdej strony.

6.3.2. 6.3.3. 6.3.3.1.

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazów. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — — — krawędzie powierzchni świetlnych położone w najdalszej odległości od środkowej płaszczyzny wzdłuż­ nej pojazdu nie mogą być położone w odległości większej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych musi wynosić 500 mm, minimalna odległość między powierzchniami świetlnymi świateł kierunkowskazów a najbliższymi świa­ tłami mijania musi wynosić: — — — — 75 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazów wynosi 90 cd, 40 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazów wynosi 175 cd, 20 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazów wynosi 250 cd, ≤ 20 mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazów wynosi 400 cd.

6.3.3.2. 6.3.4.

W pionie: minimalnie 350 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni. Widoczność geometryczna Kąty poziome: zob. dodatek 2. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest umieszczone na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.