Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 44

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 44

Strona 44 z 51

6.3.5.

Ustawienie Światła kierunku jazdy mogą obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.3.6. 6.3.7. 6.3.8.

Mogą być zgrupowane z jednym lub z kilkoma światłami. Nie mogą być połączone z żadnym innym światłem. Nie mogą być zespolone z żadnym innym światłem.

25.8.2009

6.3.9.

PL Połączenia elektryczne

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/77

Światła kierunkowskazów muszą się włączać niezależnie od innych świateł. Wszystkie światła kierunkowska­ zów z jednej strony pojazdu muszą się włączać i wyłączać za pomocą jednego przełącznika. 6.3.10. Wskaźnik kontrolny działania: obowiązkowy. Może to być wskaźnik optyczny bądź akustyczny, albo jednocześnie optyczny i akustyczny. Wskaźnik optycz­ ny musi mieć postać zielonego migającego światła, widocznego we wszystkich normalnych warunkach eks­ ploatacji pojazdu. W przypadku niewłaściwego funkcjonowania któregokolwiek ze świateł kierunkowskazów wskaźnik musi gasnąć bądź świecić się, nie migając, albo musi wykazywać znaczącą zmianę częstotliwości mi­ gania. Wskaźnik o  charakterze wyłącznie akustycznym musi być wyraźnie słyszalny  i  musi wykazywać zna­ czącą zmianę częstotliwości w przypadku jakiejkolwiek usterki. 6.3.11. Inne wymogi Cechy wymienione poniżej muszą być sprawdzane w sytuacji, kiedy prądnica/alternator dostarcza prąd tylko do tych obwodów, które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania silnika i urządzeń oświetleniowych. 6.3.11.1. Zadziałanie sygnalizacyjnego urządzenia świetlnego musi następować w  ciągu nie więcej niż jednej sekundy od chwili jego włączenia — przez zapalenie się światła oraz zgaśnięcie pierwszego ze świateł w ciągu nie wię­ cej niż półtorej sekundy. W przypadku wszystkich pojazdów, których światła kierunkowskazów są zasilane prądem stałym:

6.3.11.2.

6.3.11.2.1. częstotliwość migania światła musi wynosić 90 ± 30 razy na minutę; 6.3.11.2.2. światła kierunkowskazów znajdujące się z  tej samej strony pojazdu muszą migać z  taką samą częstotliwo­ ścią i w tej samej fazie. 6.3.11.3. W przypadku gdy zamontowane do pojazdu światła kierunkowskazów są zasilane prądem zmiennym, dla pręd­ kości pracy silnika zawartej w przedziale między 50 a 100 % jego prędkości pracy odpowiadającej prędkości maksymalnej pojazdu:

6.3.11.3.1. światła muszą migać z częstotliwością 90 ± 30 razy na minutę; 6.3.11.3.2. światła kierunkowskazów znajdujące się z  tej samej strony pojazdu mogą migać jednocześnie albo na prze­ mian. Światła przednie nie mogą być widoczne od tyłu, a światła tylne od przodu, w obrębie stref określonych w dodatku 1. 6.3.11.4. W przypadku kiedy zamontowane do pojazdu światła kierunkowskazów są zasilane prądem zmiennym, dla prędkości pracy silnika zawartej w przedziale między prędkością pracy na biegu jałowym, określoną przez pro­ ducenta, a 50 % jego prędkości pracy odpowiadającej prędkości maksymalnej pojazdu:

6.3.11.4.1. częstotliwość migania musi zawierać się w przedziale między 90 + 30 a 90 – 45 razy na minutę; 6.3.11.4.2. światła kierunkowskazów znajdujące się z  tej samej strony pojazdu mogą migać jednocześnie albo na prze­ mian. Światła przednie nie mogą być widoczne od tyłu, a światła tylne od przodu, w obrębie stref określonych w dodatku 1. 6.3.11.5. W przypadku usterki jednego ze świateł kierunkowskazów, która nie polega na zwarciu obwodu, drugie ze świateł musi nadal migać lub świecić się, nie migając, przy czym częstotliwość migania może w takiej sytuacji różnić się od częstotliwości określonych powyżej. Światła stopu Ilość: jedno lub dwa. Niemniej jednak w przypadku pojazdów trzykołowych, których maksymalna szerokość przekracza 1 300 mm, wymaga się dwóch świateł stopu. 6.4.2. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.