Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 45

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 45

Strona 45 z 51

6.4.  6.4.1.

L 222/78

6.4.3. 6.4.3.1.

PL Umiejscowienie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

W kierunku poprzecznym: jeżeli występuje tylko jedno światło stopu, to jego środek odniesienia musi leżeć na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, a w przypadku występowania dwóch świateł stopu muszą być one symetryczne do środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu. W przypadku pojazdów z dwoma tylnymi kołami: minimalna odległość między dwoma światłami musi wy­ nosić 600 mm. Odległość tę można zmniejszyć do 400 mm, jeżeli maksymalna szerokość pojazdu jest mniej­ sza niż 1 300 mm.

6.4.3.2. 6.4.3.3. 6.4.4.

W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 45° w lewo i w prawo. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest umieszczone na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.4.5. 6.4.6. 6.4.7. 6.4.8. 6.4.9. 6.4.10. 6.5.  6.5.1.

Ustawienie: do tyłu. Mogą być zgrupowane z jednym lub z kilkoma innymi światłami tylnymi. Nie mogą być połączone z żadnym innym światłem. Mogą być zespolone z tylnym światłem pozycyjnym. Połączenia elektryczne: światło stopu musi się zapalać w momencie uruchomienia co najmniej jednego hamulca roboczego. Wskaźnik włączenia świateł: zakazany. Przednie światła pozycyjne Ilość: jedno lub dwa. Niemniej jednak w przypadku pojazdów trzykołowych, których maksymalna szerokość przekracza 1 300 mm, wymaga się dwóch przednich świateł pozycyjnych.

6.5.2. 6.5.3. 6.5.3.1.

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — niezależne przednie światło pozycyjne może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego świa­ tła przedniego: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia przedniego świa­ tła pozycyjnego musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, przednie światło pozycyjne, które jest zespolone z  innym światłem przednim, musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, dwa przednie światła pozycyjne, z których jedno albo oba jest/są połączone z innym światłem przednim, muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środko­ wej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu.

— —

W przypadku pojazdu z dwoma przednimi światłami pozycyjnymi: — — krawędzie powierzchni świetlnej, położone w najdalszej odległości od środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, nie mogą być położone w odległości większej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami powierzchni świetlnych musi wynosić 500 mm. Odległość tę można zmniejszyć do  400 mm, jeżeli szerokość maksymalna pojazdu jest mniejsza niż 1 300 mm.

25.8.2009

6.5.3.2. 6.5.3.3. 6.5.4.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

W pionie: minimalnie 350 mm i maksymalnie 1 200 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 80° w lewo i w prawo w przypadku występowania pojedynczego światła pozycyjnego; 80° na zewnątrz i 45° do wewnątrz w przypadku występowania dwóch świateł pozycyjnych. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.