Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 47

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 47

Strona 47 z 51

— —

6.7.3.2.

W pionie: minimalnie 250 mm powyżej nawierzchni. Żaden punkt powierzchni świetlnej nie może być poło­ żony powyżej najwyższej krawędzi powierzchni świetlnej światła mijania. W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emi­ towanego przez urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni po­ jazdu bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy. Widoczność geometryczna Określona kątami α i β, podanymi w pkt A.10 załącznika I: α = 5° w górę i w dół; β = 45° w  lewο  i  w  prawο w  przypadku światła, które nie jest położone centralnie, natomiast w  przeciw­ nym wypadku kąt wewnętrzny musi wynosić β = 10°.

6.7.3.3.

6.7.4.

6.7.5.

Ustawienie: do przodu. Może obracać się zgodnie z kątem skrętu koła kierowanego.

6.7.6. 6.7.7. 6.7.8. 6.7.9.

Może być zgrupowane z innymi światłami przednimi. Nie może być połączone z żadnym innym światłem przednim. Może być zespolone ze światłem drogowym i z przednim światłem pozycyjnym. Połączenia elektryczne Musi istnieć możliwość włączania  i  wyłączania przednich świateł przeciwmgielnych niezależnie od włącza­ nia i wyłączania świateł drogowych lub świateł mijania.

25.8.2009

6.7.10.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Niemigające światło kontrolne o barwie zielonej.

L 222/81

6.7.11. 6.8.  6.8.1. 6.8.2. 6.8.3. 6.8.3.1.

Inne wymogi: brak. Tylne światła przeciwmgielne Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: w przypadku występowania jednego tylnego światła przeciwmgielnego jego środek odniesienia musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, a w przypadku występowania dwóch tylnych świateł przeciwmgielnych ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu. W przypadku pojazdów z dwoma kołami tylnymi: minimalna odległość mię­ dzy dwoma światłami musi wynosić 600 mm. Odległość tę można zmniejszyć do 400 mm, jeżeli maksymalna szerokość pojazdu jest mniejsza niż 1 300 mm. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 000 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. W przypadku występowania jednego światła przeciwmgielnego musi być ono usytuowane względem podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu po stronie przeciwnej do normalnego kierunku jazdy; środek odniesienia może być również usytuowany na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu. Minimalna odległość między powierzchnią świetlną tylnego światła przeciwmgielnego a powierzchnią świetl­ ną światła stopu musi wynosić 100 mm. Widoczność geometryczna Określona kątami α i β, podanymi w pkt A.10 załącznika I: α = 5° w górę i w dół; β = 25° w lewο i w prawο.

6.8.3.2. 6.8.3.3.

6.8.3.4.

6.8.4.

6.8.5. 6.8.6. 6.8.7. 6.8.8. 6.8.9.

Ustawienie: do tyłu. Może być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem tylnym. Nie może być połączone z żadnym innym światłem. Może być zespolone z tylnym światłem pozycyjnym. Połączenia elektryczne Światło to nie może się świecić, jeżeli nie świeci się jedno lub kilka spośród następujących świateł: światło dro­ gowe, światło mijania lub przednie światło pozycyjne.

6.8.10.

Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy. Niemigające światło kontrolne o barwie bursztynowej.

6.8.11. 6.9.  6.9.1. 6.9.2.

Inne wymogi: brak. Światła cofania Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji.

L 222/82

6.9.3. 6.9.3.1. 6.9.3.2. 6.9.3.3. 6.9.4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.