Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 48

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 48

Strona 48 z 51

PL Umiejscowienie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

W kierunku poprzecznym: brak szczególnych specyfikacji. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 200 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. Widoczność geometryczna Określona kątami α i β, podanymi w pkt A.10 załącznika I: α = 15° w górę i 5° w dół; β = 45° w lewο i w prawο, ο ile występuje tylko jedno światło; β = 45° na zewnątrz i 30° do wewnątrz, jeżeli występują dwa światła.

6.9.5. 6.9.6. 6.9.7. 6.9.8. 6.9.9.

Ustawienie: do tyłu. Może być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem tylnym. Nie może być połączone z żadnym innym światłem. Nie może być zespolone z żadnym innym światłem. Połączenia elektryczne Światło to nie może się świecić, jeżeli nie jest włączony bieg wsteczny pojazdu, a urządzenie sterujące urucho­ mieniem i zatrzymaniem silnika musi znajdować się w pozycji umożliwiającej pracę silnika. Nie może ono się świecić ani pozostawać w stanie świecenia w przypadku niespełnienia jednego z powyższych warunków.

6.9.10.

Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny.

6.10.  6.10.1. 6.10.2.

Światła awaryjne Wymogi identyczne do tych określonych w ppkt 6.3–6.3.8. Połączenia elektryczne Sygnał świateł awaryjnych musi być uruchamiany jednym urządzeniem sterującym, otwierającym dopływ prą­ du do wszystkich świateł kierunkowskazów jednocześnie.

6.10.3.

Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy. Migające światło barwy czerwonej lub, w  przypadku braku oddzielnego wskaźnika, jednoczesne działanie wskaźników określonych w ppkt 6.3.10.

6.10.4.

Inne wymogi Częstotliwość migania światła musi wynosić 90 ± 30 razy na minutę. Zadziałanie sygnalizacyjnego urządzenia świetlnego powinno następować w ciągu nie więcej niż jednej sekundy od chwili jego włączenia — przez za­ palenie się światła oraz zgaśnięcie pierwszego ze świateł w ciągu nie więcej niż półtorej sekundy. Musi istnieć możliwość włączenia świateł awaryjnych nawet w przypadku, kiedy położenie urządzenia urucha­ miającego i wyłączającego silnik uniemożliwia pracę tegoż silnika.

25.8.2009

6.11.  6.11.1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną Ilość: jedno. Światło to może składać się z kilku elementów optycznych, przeznaczonych do oświetlania miejsca służącego do mocowania tablicy rejestracyjnej.

L 222/83

6.11.2. 6.11.3. 6.11.3.1. 6.11.3.2. 6.11.3.3. 6.11.4. 6.11.5. 6.11.6. 6.11.7. 6.11.8. 6.11.9. 6.11.10.

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Umiejscowienie W kierunku poprzecznym W pionie W kierunku wzdłużnym Widoczność geometryczna Ustawienie

    

Takie, aby urządzenie oświetlało miejsce służące do mocowania tablicy rejestracyjnej

Może być zgrupowane z jednym lub z kilkoma światłami tylnymi. Może być połączone z tylnym światłem pozycyjnym. Nie może być zespolone z żadnym innym światłem. Połączenia elektryczne: brak szczególnych specyfikacji. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny. Jeżeli występuje, to jego funkcję powinien spełniać wskaźnik włączenia świateł pozycyjnych.

6.11.11. 6.12.  6.12.1.

Inne wymogi: brak. Tylne szkła odblaskowe inne niż trójkątne Ilość: jedno lub dwa szkła klasy IA (1). Niemniej jednak w przypadku pojazdów trzykołowych o maksymalnej szerokości przekraczającej 1 000 mm, wymagane są dwa tylne szkła odblaskowe inne niż trójkątne.

6.12.2. 6.12.3. 6.12.3.1.

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: w przypadku występowania jednego szkła odblaskowego środek odniesienia musi być położony na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, natomiast w  przypadku występowania dwóch szkieł odblaskowych muszą one być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.