Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 49

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 49

Strona 49 z 51

W przypadku występowania dwóch tylnych szkieł odblaskowych krawędzie powierzchni świetlnej położone w  najdalszej odległości od środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu nie mogą być położone w  odległości większej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu. Minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami szkieł odblaskowych musi wynosić 500 mm. Odległość tę można zmniejszyć do 400 mm, jeżeli maksymalna szerokość pojazdu jest mniejsza niż 1 300 mm. W pionie: minimalnie 250 i maksymalnie 900 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu.

6.12.3.2. 6.12.3.3.

(1)  Zgodnie z klasyfikacją określoną w dyrektywie 76/757/EWG.

L 222/84

6.12.4.

PL Widoczność geometryczna

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Kąty poziome: 30° w lewo i w prawo. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli szkło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni. 6.12.5. 6.12.6. 6.12.7. Ustawienie: do tyłu. Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem. Inne wymogi Powierzchnia świetlna szkła odblaskowego może posiadać części wspólne z jakimkolwiek innym światłem bar­ wy czerwonej, zamontowanym z tyłu pojazdu. 6.13.  6.13.1. 6.13.2. 6.13.3. 6.13.3.1. 6.13.3.2. 6.13.3.3. Boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne Ilość z każdej strony: jedno lub dwa szkła klasy IA (1). Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: brak szczególnych specyfikacji. W pionie: minimalnie 300 mm i maksymalnie 900 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: tak, aby w normalnych warunkach urządzenie nie mogło być przesłonięte ani przez kierowcę czy pasażera, ani przez elementy ich ubioru. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 30° do przodu i do tyłu. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli szkło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni. 6.13.5. Ustawienie: oś odniesienia szkieł odblaskowych musi być prostopadła do podłużnej osi symetrii pojazdu i musi być skierowana na zewnątrz. Szkła odblaskowe z  przodu pojazdu mogą obracać się zgodnie z  kątem skrętu koła kierowanego. Mogą być zgrupowane z innymi urządzeniami sygnalizacyjnymi.

6.13.4.

6.13.6.

(1)  Zgodnie z klasyfikacją określoną w dyrektywie 76/757/EWG.

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/85

Dodatek  1 Widoczność świateł barwy czerwonej przy obserwacji od przodu i  świateł barwy białej przy obserwacji od tyłu (Zob. załącznik I pkt B.9 i niniejszy załącznik ppkt 6.3.11.3.2 i 6.3.11.4.2)

Rysunek 1

Rysunek 2

L 222/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Dodatek  2 Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Światła kierunkowskazów — widoczność geometryczna

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/87

Dodatek  3 Dokument informacyjny dotyczący instalacji urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej w  danym typie pojazdu trzykołowego (Załączany do wniosku o homologację WE części, w przypadku gdy wniosek taki jest składany oddzielnie od wniosku o homologację pojazdu)

Numer referencyjny (nadawany przez wnioskodawcę): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o homologację części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w danym typie pojazdu trzykołowego dwukołowego musi zawierać informacje określone w załączniku II do dyrektywy 2002/24/WE sek­ cja A punkty: 0.1, 0.2, 0.4–0.6, 8–8.4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 49 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.