Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 51

25.8.2009

10.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/9

Połączenia elektryczne muszą być wykonane w taki sposób, aby przednie światła pozycyjne lub, w przypadku bra­ ku przednich świateł pozycyjnych, światła mijania, tylne światła pozycyjne oraz światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną mogły być włączane i wyłączane tylko jednocześnie. W przypadku braku szczególnych wymogów połączenia elektryczne muszą być wykonane w taki sposób, aby wy­ kluczyć możliwość włączenia świateł drogowych, świateł mijania i świateł przeciwmgielnych, w przypadku gdy nie są włączone światła określone w  pkt  10. Niemniej jednak wymóg ten nie ma zastosowania do świateł drogo­ wych  i  świateł mijania używanych jako świetlne sygnały ostrzegawcze polegające na przerywanym zaświecaniu w krótkich odstępach czasu świateł drogowych lub na przerywanym zaświecaniu w krótkich odstępach czasu świa­ teł mijania, albo na naprzemiennym zaświecaniu w krótkich odstępach czasu świateł drogowych i świateł mijania. Urządzenia ostrzegawcze

11.

12. 

12.1. Wszystkie urządzenia ostrzegawcze muszą być dobrze widoczne dla kierowcy znajdującego się w normalnej pozy­ cji kierowania pojazdem. 12.2. W przypadku kiedy przepisy wymagają wskaźnika włączenia świateł, można go zastąpić kontrolnym wskaźnikiem działania. 13.  Barwy świateł Barwy emitowanego światła są następujące: Światła drogowe: Przednie szkło odblaskowe inne niż trójkątne: Światło mijania: Światła kierunkowskazów: Światła stopu: Przednie światła pozycyjne: Tylne światła pozycyjne: Przednie światła przeciwmgielne: Tylne światła przeciwmgielne: Światła cofania: Światła awaryjne: Światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną: Boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne: Tylne szkła odblaskowe inne niż trójkątne: Szkła odblaskowe w pedałach: biała, biała, biała, bursztynowa, czerwona, biała, czerwona, biała/żółta selektywna, czerwona, biała, bursztynowa, biała, bursztynowa, czerwona, bursztynowa.

Definicje barw świateł muszą odpowiadać definicjom ustanowionym w dodatku 2. 14. Wszystkie urządzenia oświetleniowe  i  sygnalizacji świetlnej muszą posiadać homologację części. Niemniej jednak do czasu wejścia w  życie zharmonizowanych przepisów, dotyczących urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej w  motorowerach wyposażonych w  silniki o  mocy nie większej niż  0,5 kW  i  o  prędkości nieprzekraczającej 25 km/h, zezwala się na montowanie w tych motorowerach świateł mijania i/lub tylnych świateł pozycyjnych nieposiadających homologacji. W takich przypadkach producent urządzeń musi złożyć deklarację, że są one zgodne z  normą ISO  6742/1. Szczególne wymogi dodatkowe zostaną ustanowione zgodnie z  procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2002/24/WE.

L 222/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Dodatek  1 Powierzchnie świetlne, oś i środek odniesienia oraz kąty widoczności geometrycznej

Uwaga:

Niezależnie od rysunku powierzchnię widoczną należy uważać za styczną do powierzchni emitującej światło.

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/11

Dodatek  2 Definicja barw świateł WSPÓŁRZĘDNE TRÓJCHROMATYCZNE Czerwona Granica względem żółcienia Granica względem purpury Biała Granica względem błękitu Granica względem żółcienia Granica względem zieleni Granica względem zieleni Granica względem purpury Granica względem czerwieni Żółta Granica względem czerwieni Granica względem zieleni Granica względem bieli Granica względem wartości widmowej Bursztynowa Granica względem żółcienia Granica względem czerwieni: Granica względem bieli y ≤ 0,335 z ≤ 0,008 x ≥ 0,310 x ≤ 0,500 y ≤ 0,150 + 0,640x y ≤ 0,440 y ≥ 0,050 + 0,750x y ≥ 0,382 y ≥ 0,138 + 0,580x y ≤ 1,29x — 0,100 y ≥ — x + 0,940 y ≥ 0,440 y ≤ — x + 0,992 y ≤ 0,429 y ≥ 0,398 z ≤ 0,007

Do sprawdzania powyższych zakresów wykorzystuje się źródło o temperaturze barwy 2 856 K (Norma A Międzynarodo­ wej Komisji ds. Oświetlenia (ICI)).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.