Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 73/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2009-09-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 30

Strona 1 z 3
L 232/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.9.2009

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 73/2009 z dnia 29  maja  2009  r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o  Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozu­ mieniem”), w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr  54/2009 z  dnia 24 kwietnia 2009 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji  2008/861/WE z  dnia 29  października  2008  r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady 95/64/EWG w  sprawie sprawozdań statystycznych w  odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (2). Decyzja  2008/861/WE uchyla decyzję Komisji 98/385/WE (3), która jest uwzględniona w  Porozumie­ niu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ra­ mach Porozumienia,

Artykuł  1 W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się zmiany zgod­ nie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł  2 Teksty decyzji 2008/861/WE w języku islandzkim i norweskim, które mają zostać opublikowane w Suplemencie EOG do Dzien­ nika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł  3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 maja 2009 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfi­ kacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł  4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple­ mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2009 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

(1)

(2)

(3)

Przewodniczący

(1)  Dz.U. L 162 z 25.6.2009, s. 36. (2)  Dz.U. L 306 z 15.11.2008, s. 66. (3)  Dz.U. L 174 z 18.6.1998, s. 1.

(*)  Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

3.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/31

ZAŁĄCZNIK W załączniku XXI wprowadza się następujące zmiany: 1) 2) 3) w pkt 7b (dyrektywa Rady 95/64/WE) skreśla się tekst tiret pierwszego (decyzja Komisji 98/385/WE); w pkt 7b lit. b) skreśla się tekst dostosowania (dyrektywa Rady 95/64/WE); po pkt 7ba (decyzja Komisji 2005/366/WE) wprowadza się punkt w brzmieniu: „7bb. 32008 D 0861: decyzja Komisji 2008/861/WE z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wykonania dy­ rektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz.U. L 306 z 15.11.2008, s. 66). Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tej decyzji odczytuje się z następującymi dostosowaniami: załącznik I do decyzji uzupełnia się wykazem znajdującym się w dodatku 2 do obecnego załącznika.”; 4) tabelę w dodatku 2 („WYKAZ PORTÓW EFTA”) zastępuje się tabelą w brzmieniu:

NAT. STAT. GROUP STATISTI­ CAL PORT NATIONAL CODE

CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

„IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS IS

IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00 IS00

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Akranes Akureyri Árskógssandur Bakkafjörđur Bíldudalur Blönduós Bolungarvík Borgarfjörđur ey­ stri Breiđdalsvík Dalvík Djúpivogur Drangsnes Eskifjörđur Fáskrúđsfjörđur Flateyri Garđur Grenivík Grindavík Grímsey Grundarfjörđur Grundartangi Hafnarfjörđur Hafnir Hjalteyri Hofsós Hólmavík Hrísey Húsavík

ISAKR ISAKU ISASS ISBAK ISBIL ISBLO ISBOL ISBGJ ISBRE ISDAL ISDJU ISDRA ISESK ISFAS ISFLA ISGRD ISGRE ISGRI ISGRY ISGRF ISGRT ISHAF ISHNR ISHJA ISHOF ISHVK ISHRI ISHUS ISKEF ISAKU ISSAU ISKEF ISAKU ISHVK ISSEY ISSTD ISVPN

X X X X X X

1320 4635 4625 5710 2425 3520 2445 5720 5755

X X X X X

4615 5760 2465 5735 5745 2435 7125 4645

X X X X X

7110 4650 1350 1310 7145 7115 4630 3550

X X X

2470 4620 4655

L 232/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

NAT. STAT. G ROUP STATISTICAL PORT NATI ONAL CODE

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 232 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów i Protokół 37 zawierający wykaz przewidziany w art. 101

 • Dz. U. L232 - 39 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L232 - 37 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 29 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 72/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 28 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 71/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 27 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 70/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 25 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 24 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 23 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 67/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 22 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 66/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 21 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 20 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 19 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 63/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 18 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 13 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 61/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz Protokół 37 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 11 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 10 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 59/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 8 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 6 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 4 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L232 - 1 z 20093.9.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.