Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 241 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niderlandów i zastępcy członka z Niderlandów

Data ogłoszenia:2009-09-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 241 POZ 7

12.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 7 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niderlandów i zastępcy członka z Niderlandów (2009/701/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, Następujące osoby zostają mianowane w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.: a) na stanowisko członka: uwzględniając wniosek rządu Niderlandów, — Dick BUURSINK, Gelderland, oraz a także mając na uwadze, co następuje: b) na stanowisko zastępcy członka: — Co VERDAAS, Gedeputeerde van de provincie Overijssel.

(1)

Gedeputeerde

van

de

provincie

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 września 2009 r.

(2)

Stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z rezygnacją Co VERDAASA. Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z rezygnacją Dicka BUURSINKA,

W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, s. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 241 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 8 z 200912.9.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Austrii

 • Dz. U. L241 - 5 z 200912.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2009 z dnia 11 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L241 - 3 z 200912.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2009 z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych w zakresie sprawozdań dotyczących jakości (1)

 • Dz. U. L241 - 1 z 200912.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2009 z dnia 11 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.