Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 253 POZ 17

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/717/WPZiB z dnia 24 września 2009 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2009-09-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 253 POZ 17

25.9.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/17

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/717/WPZiB z dnia 24 września 2009 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB niniejszym przedłuża się do dnia 10 października 2010 r.

W dniu 11 października 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB (1), którego celem było zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodar­ czych należących do osób, które zostały oskarżone przez MTKJ o popełnienie zbrodni wojennych, ale które uniknęły aresztowania przez MTKJ. Wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB obowiązuje do dnia 10 października 2009 r. Obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB należy przedłużyć o kolejne 12 miesięcy.

Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem przy­ jęcia.

(2)

Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2009 r.

(4)

Wspólnotowe przepisy wykonawcze są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładającym określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (2),

W imieniu Rady

M. OLOFSSON

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, s. 52. (2) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, s. 14.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 253 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L253 - 8 z 200925.9.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 716/2009/WE z dnia 16 września 2009 r. ustanawiająca wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych

 • Dz. U. L253 - 7 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L253 - 5 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru obowiązujące od dnia 1 października 2009 r.

 • Dz. U. L253 - 3 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru na rok gospodarczy 2009/2010

 • Dz. U. L253 - 1 z 200925.9.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2009 z dnia 24 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.