Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 26 POZ 6

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 402/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji (Wersja skodyfikowana) (  Dz.U. L 120 z 7.5.2008)

Data ogłoszenia:2009-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 26 POZ 6

L 26/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2009

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 402/2008 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji (Wersja skodyfikowana) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 120 z dnia 7 maja 2008 r.) Strona 3, art. 1 zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „A.TR.1”, „A.TR.”.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 361/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 121 z dnia 7 maja 2008 r.) Strona 25, załącznik II, dotyczący załącznika XIa do rozporządzenia 1234/2007, pkt IV ust. 1 lit. a): zamiast: „a) wiek zwierzęcia przy uboju wskazany, w zależności od przypadku, jako »wiek przy uboju: do ośmiu miesięcy« w przypadku bydła do ośmiu miesięcy lub »wiek przy uboju: powyżej ośmiu miesięcy i do dwunastu miesięcy« w przypadku bydła powyżej ośmiu miesięcy, lecz nie starszego niż dwunastomie­ sięczne;”,

powinno być: „a) wiek zwierzęcia przy uboju wskazany, w zależności od przypadku, jako »wiek przy uboju: do 8 miesięcy« w przypadku bydła do ośmiu miesięcy lub »wiek przy uboju: powyżej 8 miesięcy i do 12 miesięcy« w przypadku bydła powyżej ośmiu miesięcy, lecz nie starszego niż dwunastomiesięczne;”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 26 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L26 - 7 z 200930.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1454/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. ustanawiającego wspólne zasady określania procedury przetargowej w odniesieniu do ustalania refundacji wywozowych na niektóre produkty rolne (  Dz.U. L 325 z 11.12.2007)

 • Dz. U. L26 - 5 z 200930.1.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L26 - 4 z 200930.1.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L26 - 3 z 200930.1.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.

 • Dz. U. L26 - 1 z 200930.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 90/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L26 - 0 z 200930.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.