Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2009 z dnia 28 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Pouligny-Saint-Pierre (ChNP))

Data ogłoszenia:2009-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2

E-mail: info@inao.gouv.fr 2. Grupa składająca wniosek Nazwa: Syndicat des producteurs de Pouligny-Saint-Pierre Adres: Tel. Faks Maison de l’agriculture, 65 avenue Gambetta, 36300 Le Blanc, FRANCE +33 254375213 +33 254370421

E-mail: syndicataocpouligny@tele2.fr Skład: 3. producenci/przetwórcy (X) inni ( )

Rodzaj produktu Klasa 1.3: Sery

4.

Specyfikacja (streszczenie wymogów art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1. Nazwa produktu „Pouligny-Saint-Pierre” 4.2. Opis Ser miękki wyprodukowany z pełnotłustego mleka koziego, lekko solony, niegotowany, zawierający na powierzchni pleśń, posiadający kształt piramidy o podstawie kwadratu. Minimalna zawartość tłuszczu wynosi 45 % w suchej masie, która musi stanowić co najmniej 90 g na ser. 4.3. Obszar geograficzny 22 gminy w departamencie l’Indre: Kantony Blanc i Tournon-Saint-Martin: wszystkie gminy Kanton Bélâbre: gminy Mauvières oraz Saint-Hilaire-sur-Bénaize Kanton Mézières-en-Brenne: gmina Azay-le-Ferron 4.4. Dowód pochodzenia Każdy producent mleka, każdy zakład przetwórczy i każda dojrzewalnia serów wypełnia „oświadczenie o spełnieniu warunków” rejestrowane przez INAO i umożliwiające temu ostatniemu identyfikację wszystkich podmiotów. Podmioty te mają obowiązek przechowywania do wglądu INAO rejestrów i wszystkich dokumentów niezbędnych do kontroli pochodzenia, jakości i warunków produkcji mleka i serów.

L 282/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2009

W ramach kontroli właściwości produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia przeprowadza się badanie anali­ tyczne i organoleptyczne mające na celu zapewnienie jakości i cech charakterystycznych produktów poddawanych temu badaniu. 4.5. Metoda produkcji Produkcja mleka, wytwarzanie i dojrzewanie muszą mieć miejsce w określonym obszarze geograficznym. Ser otrzymywany jest przede wszystkim w wyniku koagulacji mleka z niewielkim dodatkiem podpuszczki. Skrzep przechowywany jest w formach od 24 do 36 godzin, następnie jest wyjmowany z form i solony. Dojrzewanie trwa co najmniej 10 dni. 4.6. Związek Ten kozi ser z Turenii już w XVIII wieku wyróżniał się spośród innych serów, dzięki oryginalnej formie odtwa­ rzającej, jak tradycyjnie uważano, kształt dzwonu z gminy Pouligny. Bardzo szybko zyskał prawdziwą renomę, co potwierdza zdobycie w 1901 r. medalu na wystawie w Paryżu. Stowarzyszenie producentów (syndicat des produc­ teurs) bardzo szybko podjęło kroki mające na celu zachowanie szczególnych właściwości tego sera, a w 1976 r. doprowadziło do przyznania mu chronionej nazwy pochodzenia. Obszar objęty chronioną nazwą pochodzenia posiada jednolite warunki klimatyczne (jest tam cieplej i bardziej sucho niż w regionach sąsiadujących), geologiczne (ubogie gleby, o dużej zawartości gliny i piasku) i roślinne, co sprzyja hodowli kóz i tworzy podstawę tradycyjnej metody produkcji tego sera. 4.7. Organ kontrolny Nazwa: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) Adres: Tel. Faks 51 rue d’Anjou, 75008 Paris, FRANCE + 33 153898000 + 33 153898060

E-mail: info@inao.gouv.fr Institut National des Appellations d’Origine jest instytucją publiczną o charakterze administracyjnym, posiadającą osobowość prawną i podlegającą ministerstwu rolnictwa. INAO odpowiada za kontrolę warunków wytwarzania produktów objętych chronioną nazwą pochodzenia. Nazwa: Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) Adres: Tel. Faks 59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cédex 13, FRANCE +33 144871717 +33 144973037

DGCCRF jest międzyresortową jednostką podległą ministerstwu gospodarki i finansów oraz ministerstwu przemysłu. 4.8. Etykietowanie Na etykiecie sera musi znajdować się chroniona nazwa pochodzenia „Pouligny-Saint-Pierre”, zapisana czcionką o wielkości równej co najmniej dwóm trzecim wysokości największej czcionki znajdującej się na etykiecie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 44 z 200929.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (  Dz.U. L 147 z 30.6.1995) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 17, s. 7)

 • Dz. U. L282 - 41 z 200929.10.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 245/09/COL z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa NordBook AS (dawniej Rotanor Bokproduksjon AS) (Norwegia)

 • Dz. U. L282 - 23 z 200929.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji monitorów komputerowych zawartej w części II załącznika C do Umowy (1)

 • Dz. U. L282 - 15 z 200929.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L282 - 7 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I, III, IV i V do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L282 - 1 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2009 z dnia 28 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.