Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 10

Strona 10 z 13

zamawianie usług telewizyjnych, abonamentów szerokopasmowych, abonamentów telefonii stacjonarnej lub komórkowej, doładowanie przed­ płaconych kart telefonicznych), — korzystanie z Internetu do zakupu akcji, polis ubezpieczeniowych lub w celu korzystania z innych usług finansowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — korzystanie z Internetu do rezerwacji zakwaterowania na wakacje (hotele itp.) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

L 283/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2009

— korzystanie z Internetu do zakupu innych usług związanych z podróżą (bilety na przejazd, wynajem samo­ chodu itp.), — korzystanie z Internetu do zakupu biletów na imprezy zbiorowe w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — korzystanie z Internetu do zamawiania innych towarów lub usług w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — towary lub usługi zakupione od krajowych sprzedawców lub zamówione u nich w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — towary lub usługi zakupione od sprzedawców z innych krajów UE lub zamówione u nich w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — towary lub usługi zakupione od sprzedawców z pozostałych krajów świata lub zamówione u nich w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — towary lub usługi zakupione lub zamówione w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: kraj pochodzenia sprze­ dawców jest nieznany. Bezpieczeństwo TIK Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: — poziom obaw związanych z korzystaniem z Internetu w celach prywatnych: zainfekowanie wirusem lub innym złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem lub koniem trojańskim), powodujące utratę informacji lub stratę czasu (wysoki, umiarkowany, brak obaw), — poziom obaw związanych z korzystaniem z Internetu w celach prywatnych: otrzymywanie niechcianych wiadomości e-mail („spamu”) (wysoki, umiarkowany, brak obaw), — poziom obaw związanych z korzystaniem z Internetu w celach prywatnych: nadużycie prywatnych informacji przesyłanych w Internecie lub inne naruszenia prywatności (np. nadużycie zdjęć, filmów, danych osobowych zamieszczanych w serwisach społecznościowych) (wysoki, umiarkowany, brak obaw), — poziom obaw związanych z korzystaniem z Internetu w celach prywatnych: strata finansowa spowodowana otrzymywaniem oszukańczych wiadomości („phishing”) lub przekierowywaniem na podrobione strony inter­ netowe, na których żąda się podania prywatnych informacji („pharming”) (wysoki, umiarkowany, brak obaw), — poziom obaw związanych z korzystaniem z Internetu w celach prywatnych: strata finansowa w wyniku oszukańczego użycia karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) (wysoki, umiarkowany, brak obaw), — poziom obaw związanych z korzystaniem z Internetu w celach prywatnych: korzystanie przez dzieci z niewłaściwych stron internetowych lub kontaktowanie się z potencjalnie niebezpiecznymi osobami przy użyciu komputera domowego (wysoki, umiarkowany, brak obaw), — problemy napotkane w związku z korzystaniem z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: zainfekowanie wirusem lub innym złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem lub koniem trojań­ skim), powodujące utratę informacji lub stratę czasu, — problemy napotkane w związku z korzystaniem z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: otrzymanie niechcianych wiadomości e-mail („spamu”), — problemy napotkane w związku z korzystaniem z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: nadużycie prywatnych informacji przesyłanych w Internecie lub inne naruszenia prywatności (np. nadużycie zdjęć, filmów, danych osobowych zamieszczonych w serwisach społecznościowych), — problemy napotkane w związku z korzystaniem z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: strata finansowa spowodowana otrzymaniem oszukańczych wiadomości („phishing”) lub przekiero­ waniem na podrobione strony internetowe, na których żąda się podania prywatnych informacji („pharming”), — problemy napotkane w związku z korzystaniem z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: strata finansowa w wyniku oszukańczego użycia karty płatniczej (kredytowej lub debetowej), — problemy napotkane w związku z korzystaniem z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: korzystanie przez dzieci z niewłaściwych stron internetowych lub kontaktowanie się z potencjalnie niebezpiecznymi osobami przy użyciu komputera domowego, — obawy związane z bezpieczeństwem, stanowiące barierę przed zamawianiem lub zakupem przez Internet towarów lub usług do prywatnego użytku w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — obawy związane z bezpieczeństwem, stanowiące barierę przed korzystaniem z usług bankowych w Internecie w celach prywatnych (np. zarządzanie rachunkiem) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 62 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

 • Dz. U. L283 - 61 z 200930.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/795/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. uchylające wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L283 - 58 z 200930.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283) (1)

 • Dz. U. L283 - 57 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 56 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 55 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 53 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 51 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające po raz 115. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L283 - 49 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L283 - 47 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L283 - 43 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pecorino Romano (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 41 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Grelos de Galicia (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 39 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 34 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Morbier (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 33 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 22 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (1)

 • Dz. U. L283 - 1 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.