Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 11

Strona 11 z 13

30.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/19

— obawy związane z bezpieczeństwem, stanowiące barierę przed udzielaniem prywatnych informacji społeczno­ ściom internetowym o charakterze towarzyskim lub zawodowym w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — obawy związane z bezpieczeństwem, stanowiące barierę przed komunikowaniem się przez Internet ze służ­ bami publicznymi lub z organami administracji publicznej w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — obawy związane z bezpieczeństwem, stanowiące barierę przed pobieraniem przez Internet oprogramowania, muzyki, plików wideo, gier lub innych plików danych w celach prywatnych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — obawy związane z bezpieczeństwem, stanowiące barierę przed korzystaniem z Internetu przy pomocy urzą­ dzeń przenośnych (np. laptopa) przez połączenie bezprzewodowe w miejscach innych niż w domu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania lub narzędzia służącego do zabezpieczenia informatycznego (programy antywirusowe, antyspamowe, zapory sieciowe itd.) w celu ochrony prywatnego komputera i danych (tak, nie, nie wiem, nie dotyczy, gdyż ankietowany nie korzysta z komputera), — częstotliwość wykonywania kopii zapasowych lub archiwizacji (prywatnych dokumentów, zdjęć, itp.) z komputera na pamięć zewnętrzną, np. na płytę CD, DVD, zewnętrzny dysk twardy, pamięć USB lub na przestrzeń dyskową na serwerach internetowych (zawsze lub prawie zawsze; czasami; nigdy lub prawie nigdy; nie dotyczy, ponieważ ankietowany nie przechowuje plików w komputerze). Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i używały oprogramowania lub narzędzia służącego do zabezpieczenia informatycznego w celu ochrony prywatnego komputera i danych: — używanie programu wykrywającego wirusy lub oprogramowania zwalczającego programy szpiegujące, — używanie sprzętowej lub programowej zapory sieciowej, — filtrowanie wiadomości e-mail w celu zapobiegania „spamowi”, — używanie oprogramowania do kontroli rodzicielskiej lub do filtrowania stron internetowych, — używanie innego oprogramowania lub narzędzi służących do zabezpieczenia informatycznego, — używanie pakietu o nieznanych elementach, — aktualizowanie jednego lub kilku używanych produktów zabezpieczających (tak, zawsze gdy dostępna jest nowa aktualizacja, automatycznie lub ręcznie; tak, od czasu do czasu, lub gdy się przypomni; nie). Cechy, o których dane należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i używały oprogramowania lub narzędzia służącego do zabezpieczenia informatycznego w celu ochrony prywatnego komputera i danych, lecz nie aktualizowały produktów zabezpieczających: — powód nieaktualizowania produktów zabezpieczających: według ankietowanego jest to niepotrzebne, bo ryzyko jest zbyt małe, — powód nieaktualizowania produktów zabezpieczających: ankietowany nie wie, jak dokonywać aktualizacji, — powód nieaktualizowania produktów zabezpieczających: według ankietowanego aktualizacje są nieskuteczne, — powód nieaktualizowania produktów zabezpieczających: według ankietowanego aktualizacje są za drogie, — powód nieaktualizowania produktów zabezpieczających: inne. Umiejętności w zakresie TIK Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały kiedykolwiek z komputera: — (nieobowiązkowo) ostatni kurs szkoleniowy trwający co najmniej trzy godziny na temat jakiegokolwiek aspektu obsługi komputera (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy wcześniej do roku wcześniej; w okresie od roku wcześniej do trzech lat wcześniej; więcej niż trzy lata wcześniej; nigdy nie brał(-a) udziału w kursie). Cechy charakterystyczne, które należy zgromadzić dla osób fizycznych, które kiedykolwiek korzystały z Internetu: — umiejętności korzystania z Internetu w zakresie używania wyszukiwarki do znalezienia informacji, — umiejętności korzystania z Internetu w zakresie wysyłania wiadomości e-mail z załącznikami,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 62 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

 • Dz. U. L283 - 61 z 200930.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/795/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. uchylające wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L283 - 58 z 200930.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283) (1)

 • Dz. U. L283 - 57 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 56 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 55 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 53 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 51 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające po raz 115. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L283 - 49 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L283 - 47 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L283 - 43 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pecorino Romano (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 41 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Grelos de Galicia (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 39 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 34 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Morbier (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 33 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 22 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (1)

 • Dz. U. L283 - 1 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.