Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 8

Strona 8 z 13

). Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla wszystkich osób fizycznych: — ostatni przypadek korzystania z komputera w domu, w pracy lub w innym miejscu (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy wcześniej do roku wcześniej; ponad rok wcześniej; nigdy nie korzystał(-a) z komputera). Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z komputera w ciągu ostatnich trzech miesięcy: — przeciętna częstotliwość korzystania z komputera (codziennie lub prawie codziennie; co najmniej raz w tygodniu (ale nie codziennie); co najmniej raz w miesiącu (ale nie w każdym tygodniu); rzadziej niż raz w miesiącu), — (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu, — (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu pracy (innym niż dom), — (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu kształcenia, — (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu innej osoby, — (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w innych miejscach (np. biblioteka publiczna, hotel, lotnisko, kawiarnia internetowa). Korzystanie z Internetu w różnych celach przez osoby fizyczne lub gospodarstwa domowe Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla wszystkich osób fizycznych: — ostatni przypadek korzystania z Internetu (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy wcześniej do roku wcześniej; ponad rok wcześniej; nigdy nie korzystał(-a) z Internetu). Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały już z Internetu: — ostatnia aktywność handlowa do celów prywatnych w Internecie (w ciągu ostatnich trzech miesięcy; w okresie od trzech miesięcy wcześniej do roku wcześniej; ponad rok wcześniej; nigdy nie kupował(-a) ani nie zamawiał(-a). Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: — przeciętna częstotliwość korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy (codziennie lub prawie codziennie; co najmniej raz w tygodniu (ale nie codziennie); co najmniej raz w miesiącu (ale nie w każdym tygodniu); rzadziej niż raz w miesiącu), — miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu, — miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu pracy (innym niż dom), — miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w miejscu kształcenia, — miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w domu innej osoby, — miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w innym miejscu, — (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: biblioteka publiczna, — (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: poczta, — (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: urząd, ratusz lub agencja rządowa, — (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: organizacja społeczna lub wolontariacka, — (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: kawiarnia internetowa,

L 283/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2009

— (nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: hotspot (w hotelu, na lotnisku, w miejscu publicznym itp.), — korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu w drodze połączenia bezprzewo­ dowego: telefon komórkowy (lub smartfon), — korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu w drodze połączenia bezprzewo­ dowego: telefon komórkowy (lub smartfon) przez GPRS, — korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu w drodze połączenia bezprzewo­ dowego: telefon komórkowy (lub smartfon) przez UMTS, HSDPA (3G, 3G+), — korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu w drodze połączenia bezprzewo­ dowego: komputer ręczny (palmtop, PDA), — korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu w drodze połączenia bezprzewo­ dowego: komputer przenośny (laptop) poza domem lub miejscem pracy, — korzystanie z urządzeń przenośnych w celu uzyskania dostępu do Internetu w drodze połączenia bezprzewo­ dowego: inne, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wysyłania lub odbierania poczty elektronicznej, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do połączeń telefonicznych przez Internet oraz do połączeń wideo przez Internet (z użyciem kamery internetowej), — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wysyłania informacji na strony czatów, blogów, grup dyskusyjnych, serwisów społecznościowych lub forów dyskusyjnych, lub do korzystania z komunikatorów internetowych, — korzystanie z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wyszukiwania informacji o towarach i usługach, — korzystanie z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich trzech miesięcy do usług związanych z podróżowaniem i zakwaterowaniem, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do słuchania radia interneto­ wego lub oglądania telewizji internetowej, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do umieszczania stworzonych przez siebie treści (tekstów, obrazów, fotografii, nagrań wideo lub muzycznych itp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 62 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

 • Dz. U. L283 - 61 z 200930.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/795/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. uchylające wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L283 - 58 z 200930.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283) (1)

 • Dz. U. L283 - 57 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 56 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 55 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 53 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 51 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające po raz 115. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L283 - 49 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L283 - 47 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L283 - 43 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pecorino Romano (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 41 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Grelos de Galicia (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 39 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 34 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Morbier (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 33 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 22 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (1)

 • Dz. U. L283 - 1 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.