Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 9

Strona 9 z 13

) na publicznych stronach internetowych, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do pobierania oprogramowania (z wyjątkiem gier), — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do gry lub pobierania gier, obrazów, filmów lub muzyki, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do czytania lub pobierania udostępnianych online wiadomości, gazet lub czasopism informacyjnych, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania pracy lub wysyłania podań o pracę, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do poszukiwania informacji związanych ze zdrowiem, — korzystanie z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich trzech miesięcy do korzystania z internetowych usług bankowych, — (nieobowiązkowo) korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do sprze­ daży towarów lub usług, np. na aukcjach, — z Internetu korzystanie w celach prywatnych w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wyszukiwania informacji na temat ofert kształcenia, szkolenia lub kursów, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w kursie udostępnianym online (na dowolny temat), — korzystanie z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich trzech miesięcy do szukania informacji w celu uczenia się,

30.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/17

— korzystanie z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich trzech miesięcy do uzyskania informacji ze stron internetowych organów publicznych, — korzystanie z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich trzech miesięcy do pobierania urzędowych formularzy ze stron internetowych organów publicznych, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wysyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych. Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do czytania lub pobierania udostępnianych online wiado­ mości, gazet i czasopism informacyjnych: — korzystanie z Internetu w celach prywatnych w ciągu ostatnich trzech miesięcy do czytania lub pobierania wiadomości, gazet i czasopism informacyjnych, w formie prenumeraty, aby otrzymywać je regularnie. Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celach prywatnych do uzyskania informacji ze stron internetowych organów publicznych, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celach prywatnych do pobierania urzędowych formularzy ze stron internetowych organów publicznych, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celach prywatnych do wysyłania wypełnionych formularzy do organów publicznych, — korzystanie z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w celu wzięcia udziału w zakładach (np. zakłady sportowe), hazardu lub udziału w loterii. Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla osób fizycznych, które korzystały z Internetu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do prowadzenia handlu internetowego na potrzeby prywatne: — korzystanie z Internetu do zamawiania posiłków lub produktów spożywczych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — korzystanie z Internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — korzystanie z Internetu do zamawiania leków w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — korzystanie z Internetu do zamawiania filmów lub muzyki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy uwzględnić oddzielnie: czy dostarczone online), — korzystanie z Internetu do zamawiania książek, czasopism lub gazet (w tym książek elektronicznych) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy uwzględnić oddzielnie od materiałów do e-learningu: czy dostarczone online), — korzystanie z Internetu do zamawiania materiałów do e-learningu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy uwzględnić oddzielnie od książek, czasopism lub gazet: czy dostarczone online), — korzystanie z Internetu do zamawiania odzieży lub artykułów sportowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — korzystanie z Internetu do zamawiania oprogramowania do gier wideo lub jego kolejnych wersji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy uwzględnić oddzielnie od innego oprogramowania komputerowego i jego kolejnych wersji: czy dostarczone online), — korzystanie z Internetu do zamawiania innego oprogramowania komputerowego lub jego kolejnych wersji w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (należy uwzględnić oddzielnie od oprogramowania do gier wideo i jego kolejnych wersji: czy dostarczone online), — korzystanie z Internetu do zamawiania sprzętu komputerowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — korzystanie z Internetu do zamawiania sprzętu elektronicznego (w tym aparatów fotograficznych) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, — korzystanie z Internetu do zamawiania usług telekomunikacyjnych (np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 62 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

 • Dz. U. L283 - 61 z 200930.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/795/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. uchylające wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L283 - 58 z 200930.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283) (1)

 • Dz. U. L283 - 57 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 56 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 55 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 53 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 51 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające po raz 115. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L283 - 49 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L283 - 47 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L283 - 43 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pecorino Romano (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 41 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Grelos de Galicia (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 39 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 34 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Morbier (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 33 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 22 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (1)

 • Dz. U. L283 - 1 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.