Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 4 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtylizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) i alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Finnfeeds International Limited) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 4 - Strona 2

Strona 2 z 2

13.11.2009

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość Inne przepisy

Jednostka aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Data ważności zezwolenia

PL

Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność 4a10 Danisco Animal Nutrition (podmiot prawny: Finnfeeds Interna­ tional Limited) Endo-1,4-betaksylanaza EC 3.2.1.8 Subtylizyna EC 3.4.21.62 Alfa-amylaza EC 3.2.1.1 Skład dodatku: Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtylizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) i alfa-amylazy wytwa­ rzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) o następującej aktyw­ ności minimalnej: postać stała: endo-1,4-beta-ksylanaza 1 500 U (1)/g subtylizyna (proteaza) 20 000 U (2)/g alfa-amylaza 2 000 U (3)/g Charakterystyka substancji czynnej: endo-1,4-beta-ksylanaza wytwarzana przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtylizyna wytwarzana przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) i alfaamylaza wytwarzana przez Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) Kurczęta rzeźne — Endo-1,4-betaksyla­ naza:187,5 U Subtylizyna 2 500 U Alfa-amylaza 250 U Kaczki Endo-1,4-betaksylanaza 75 U Subtylizyna 1 000 U Alfa-amylaza 100 U Indyki rzeźne Endo-1,4-betaksylanaza 300 U Subtylizyna 4 000 U Alfa-amylaza 400 U 1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać tempera­ turę przechowywania, długość okresu przechowy­ wania oraz stabilność granu­ lowania. 2. Do stosowania w paszach bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie betaglukany i arabinoksylany), np. zawierających ponad 40 % kukurydzy. 3. Ze względów bezpieczeń­ stwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić usta i nos oraz używać okularów i rękawic ochron­ nych. 4. Opracowuje się odpowiednią metodę do celów kontroli. 3 grudnia 2019 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) 1 U endo-1,4-beta-ksylanazy to ilość enzymu, która uwalnia 0,5 μmol cukru redukującego (odpowiednika ksylozy) z usieciowanego ksylanu z łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,3 oraz temperaturze 50 °C. (2) 1 U subtilizyny to ilość enzymu, która uwalnia 1 μmol związków fenolowych (odpowiedników tyrozyny) z podłoża kazeinowego w ciągu minuty przy pH 7,5 oraz temperaturze 40 °C. (3) 1 U alfa-amylazy to ilość enzymu, która uwalnia 1 μmol wiązań glukozydowych z usieciowanego podłoża polimeru skrobi nierozpuszczalnego w wodzie w ciągu minuty przy pH 6,5 i temperaturze 37 °C.

L 297/5

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 4 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 18 z 200913.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/834/WPZiB z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L297 - 14 z 200913.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2009 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2008 r., 1 września 2008 r., 1 października 2008 r., 1 listopada 2008 r., 1 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L297 - 12 z 200913.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie procedury dotyczącej odstępstw od reguł pochodzenia określonych w protokołach w sprawie pochodzenia załączonych do umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP oraz uchylenia decyzji 2000/399/WE

 • Dz. U. L297 - 9 z 200913.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. zezwalająca Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę

 • Dz. U. L297 - 6 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu enzymatycznego 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, drobiu rzeźnego i nieśnego (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) (1)

 • Dz. U. L297 - 3 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L297 - 1 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.